Atelier de lucru
privind Consultarea Autorităților Publice Locale referitor la prioritățile naționale de investiții în domeniul schimbărilor climatice, în cadrul angajamentului Republicii Moldova cu Fondul Verde pentru Climă. APL au identificat prioritățile investiționale pentru adaptarea la schimbările climatice pentru sectorul agricol.
Republica Moldova își fortifică capacitățile de accesare a resurselor financiare din Fondul Verde pentru Climă
Atelierul de lucru în cadrul proiectului ”Suport pentru Republica Moldova în stabilirea și fortificarea Autorității Naționale Desemnate, elaborarea cadrului strategic și dezvoltarea programului național de angajare cu Fondul Verde pentru Climă”
Fondul verde pentru climă (FVC/GCF)
Fondul verde pentru climă (FVC/GCF) este un fond global nou, creat pentru a sprijini eforturile țărilor în curs de dezvoltare de a răspunde provocărilor legate de schimbările climatice. GCF ajută țările în curs de dezvoltare să-și limiteze sau reducă emisiile de gaze cu efect de seră (GES) și să se adapteze la schimbările climatice.
Atelier de lucru cu scopul de a spori adaptarea Republicii Moldova la schimbările climatice
Captarea și utilizarea durabilă a apelor pluviale prin intermediul reabilitării iazurilor/heleșteielor existente și construcției altor noi a fost principalul subiect discutat în cadrul unui atelier de lucru, desfășurat, ieri la Chișinău.
  
Manualul Operațional privind activitatea Autorității Naționale Desemnate a Republicii Moldova în relația cu Fondul Verde pentru Climă
07.12.2018     29  
Manualul Operațional privind activitatea Autorității Naționale Desemnate a Republicii Moldova în relația cu Fondul Verde pentru Climă
Programul de Țară de angajare a Republicii Moldova cu Fondul Verde pentru Climă
07.12.2018     25  
Programul de Țară de angajare a Republicii Moldova cu Fondul Verde pentru Climă
Consultări interministeriale pentru Manualul Operațional și Programul de Țară privind angajarea cu Fondul Verde pentru Climă
28.11.2018     29  
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, a organizat ieri, 26 noiembrie 2018, primele consultări interministeriale pentru Manualul Operațional și Programul de Țară privind angajarea cu Fondul Verde pentru Climă.
Versiunea draft a Manualului Operațional privind activitatea Autorității Naționale Desemnate a Republicii Moldova în relația cu Fondul Verde pentru Climă
16.11.2018     16  
Versiunea draft a Manualului Operațional privind activitatea Autorității Naționale Desemnate a Republicii Moldova în relația cu Fondul Verde pentru Climă
Versiunea draft a Programului de Țară de angajare a Republicii Moldova cu Fondul Verde pentru Climă
14.11.2018     42  
Versiunea draft a Programului de Țară de angajare a Republicii Moldova cu Fondul Verde pentru Climă
Autoritățile publice centrale vor planifica cheltuieli în bugetul de stat pentru activități de atenuare și adaptare la schimbările climatice
06.11.2018     22  
Din anul 2019, autoritățile publice centrale vor planifica în bugetul de stat cheltuielile pentru activități de atenuare și adaptare la schimbările climatice. Pentru a identifica cheltuielile necesare pe sectoarele prioritare economiei naționale, funcționarii au participat la un atelier de instruire în domeniul planificării cheltuielilor climatice ale bugetului public național.
vezi mai mult: Noutăți
Fondul Verde pentru Climă (Green Climate Fund): structura, scopul și oportunitățile oferite
04.07.2018    
Fondul Verde pentru Climă (FVC)/Green Climate Fund (GCF) este un nou fond multilateral, care a fost inițiat de părți în cadrul Convenției-cadru a Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice în decembrie, 2011 ca o entitate operațională a mecanismului financiar în baza Articolului 11 al Convenției, cu privilegii și imunități de entitate juridică cu funcționare eficientă la nivel internațional și cu o capacitate juridică necesară pentru exercitarea funcțiilor sale și protejarea intereselor sale. În conformitate cu alineatele (4) și (6) din Instrumentul de guvernare, FVC va fi responsabil și va funcționa sub îndrumarea CONUSC.
Mecanismul de coordonare interinstituțională în procesul de angajare a țării cu Fondul Verde pentru Climă
04.07.2018    
Crearea mecanismului de coordonare interinstituțională are drept scop stabilirea aranjamentului instituțional de coordonare a procesului de angajare a Guvernului Republicii Moldova cu Fondul Verde pentru Climă (FVC). Având în vedere obiectivele de adaptare și atenuare a schimbărilor climatice, stabilite în Strategia Republicii Moldova de adaptare la schimbarea climei până în anul 2020 și Strategia de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova până în anul 2030, cât și obligațiunile Republicii Moldova față de Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite
Procedura de necontestare pentru proiectele Fondului Verde pentru Clima (FVC/GCF), rolul și funcțiile Autorității Naționale Desemnate (AND/DNA)
04.07.2018    
AND-urile sunt instituții guvernamentale, care servesc ca interfață și platformă de comunicare dintre țară și FVC. Mandatul AND-ului presupune acțiuni semnificative și ambițioase care vor contribui la combaterea schimbărilor climatice prin promovarea unei paradigme către emisii scăzute și durabile. Obiectivul principal de activitate al AND-ului este angajarea sa în atragerea mijloacelor financiare ale FVC-ului, în vederea finanțărilor programelor / proiectelor de țară în domeniul schimbărilor climatice, în conformitate cu strategiile și programele elaborate de Guvernul Republicii Moldova.
vezi mai mult: Articole

Referinţe

The GCF Structured Dialogue with Eastern Europe and Central Asia, DUSHANBE, TAJIKISTAN, 11-14 September 2018
The fourteen countries that make up the regions of Eastern Europe, Caucasus and Central Asia are all affected by climate change, which manifests itself through extreme weather events such as floods in the Western Balkan countries or long droughts in parts of Central Asia. Additionally, aging infrastructure leading to energy inefficiency, and high levels of inequality and vulnerability are further compounding these challenges.
The Green Climate Fund
GCF is a new global fund created to support the efforts of developing countries to respond to the challenge of climate change. GCF invests in adaptation and mitigation activities in developing countries, managing a project portfolio that is implemented by its partner organisations, known as Accredited Entities.
UN Climate Change Conference 2017
COP23 – Governments Meet to Fast Forward Implementation of Paris Agreement’s Goals.
NAP Global Network
The NAP Global Network aims to enhance national adaptation planning and action in developing countries through coordination of bilateral support and in-country actors.
Adaptation Gap Report
The 2017 Adaptation Gap Report, which is the third global Adaptation Gap Report by UN Environment – prepared in collaboration with the Global Centre of Excellence on Climate Adaptation – focuses on one of the key questions arising in the wake of the global goal: What are the ways forward to assess progress towards the global goal on adaptation?

Distribuie