| Resurse de apă
 • Categorii Categorii

  Distribuie

 • Resurse de apă

  Resursele de apă din Republica Moldova sunt reprezentate de apele de suprafață (două bazine majore ale râurilor Nistru și Prut) și de apele subterane.

  Regimul natural al apelor din râuri în aceste bazine a fost modificat prin construirea de baraje și rezervoare, create în scopul prevenirii inundațiilor, captării sedimentelor, asigurării cu apă pentru consumul agricol, industrial și casnic, precum și pentru piscicultură.

  Rețeaua de ape subterane include circa 112 mii de izvoare și fântâni (publice și private) și peste 3000 de fântâni arteziene funcționale. În Republica Moldova apele subterane constituie sursa principală de asigurare cu apă potabilă pentru 100% din populația rurală și 30% din populația urbană sau 65% din populația totală a țării. Restul, 35% din populația totală, întrebuințează ca sursă de apă potabilă apele de suprafață.

  Aproximativ 44% din populația țării nu are acces la apă potabilă sigură. Deși, toate orașele și municipiile și peste 65% din localitățile rurale au sisteme centralizate de aprovizionare cu apă potabilă, doar 50 la sută se află în stare tehnică satisfăcătoare, restul necesită reparații capitale sau reconstruire.

  Cea mai expusă la deficitul de apă este partea de sud a țării, unde în anii de secetă crește riscul de secare a resurselor acvatice de suprafață (precum s-a întâmplat în anul 2007, când un număr de rezervoare de pe râul Işnovăţ au secat). Însă, seceta devine endemică și pentru alte regiuni ale țării și afectează tot mai mult nivelul de existență și dezvoltare rurală.

  Conform Comunicării Naționale Trei (2013) și Strategiei de Adaptare la Schimbarea Climei a Republicii Moldova (2014), dintre riscurile identificate pentru sectorul Resurse de Apă prioritare se consideră:

  • seceta și deficitul de apă;
  • cerințele sporite pentru irigare;
  • creșterea frecvenței și intensității inundațiilor;
  • reducerea disponibilității apei din sursele de apă de suprafață sau subterane;
  • schimbări în cererea de apă;
  • indicii de calitate a apei (de exemplu, mineralizarea; duritatea; cantitatea oxigenului dizolvat) afectați de temperaturile mai ridicate ale apei și de variațiile stratului de scurgere mediu anual;
  • poluarea sporită a apei cu pesticide și îngrășăminte, cauzată de spălarea sporită a solului;
  • schimbări în stratul de scurgere mediu anual al râurilor, atât în sensul sporirii, cât și în cel al diminuării.

  Comunicarea Națională Trei a Republicii Moldova în cadrul Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind Schimbarea Climei (2013) include o listă extinsă de acțiuni pentru a asigura disponibilitatea resurselor de apă în Republica Moldova, luând în considerare schimbările climatice actuale și viitoare:

  • crearea unor noi structuri pentru managementul apei (de exemplu, noi baraje; diguri; lacuri de acumulare etc.);
  • dezvoltarea unei colaborări eficiente dintre Republica Moldova, Ucraina și România pentru a monitoriza revărsarea apelor, îmbunătăți prognozarea vremii/inundațiilor și a asigura avertizarea timpurie pentru toate țările din cursul inferior al apelor;
  • actualizarea schemelor de management al bazinului hidrografic, astfel încât să se ia în considerare efectele schimbărilor climatice (scăderea resurselor de apă, creșterea cererii de apă);
  • proiectarea și implementarea unor soluții pentru colectarea și utilizarea apei pluviale;
  • asigurarea utilizării și conservării eficiente a apei prin reabilitarea instalațiilor de distribuție a apei și prin promovarea tehnologiilor cu consum de apă redus;
  • instruirea/educarea utilizatorilor de apă privind reducerea cerințelor de apă; utilizarea apei re-circulate pentru anumite activități; promovarea folosirii eficiente a apei; reducerea surselor de poluare etc.;
  • stabilirea unor obiective privind calitatea apei și îmbunătățirea tratării apei reziduale sau menajere;
  • evaluarea cerințelor de apă ale principalelor culturi agricole, în contextul schimbărilor climatice (studii intersectoriale cu sectorul agricol);
  • evaluarea cerințelor de apă pentru principalele categorii de consum (apă potabilă, apă industrială, menajeră etc.) în contextul schimbărilor climatice etc.
  Concurs pentru articole jurnalistice cuprivire la problemele de adaptare la schimbările climatice
  02.10.2017     639  
  Oficiul "Schimbarea Climei" lansează un concurs pentru articole jurnalistice cuprivire la problemele de adaptare la schimbările climatice Oficiul "Schimbarea Climei", Ministerul Mediului prin intermediul ProiectuluiADA/PNUD "Suport pentru Procesul Național de Planificare a Adaptării
  Atelier de lucru cu scopul de a spori adaptarea Republicii Moldova la schimbările climatice
  03.09.2017     636  
  Captarea și utilizarea durabilă a apelor pluviale prin intermediul reabilitării iazurilor/heleșteielor existente și construcției altor noi a fost principalul subiect discutat în cadrul unui atelier de lucru, desfășurat, ieri la Chișinău.