| Agricultura
 • Categorii Categorii

  Distribuie

 • Agricultura

  În Comunicarea Națională Trei a Republicii Moldova (2013) și Strategia de Adaptare la Schimbarea Climei a Republicii Moldova (2014) schimbările în frecvența și intensitatea fenomenelor extreme (cum ar fi seceta, inundațiile, ploile puternice și grindina) sunt identificate ca cea mai mare provocare pe care o înfruntă sectorul agricol ca urmare a schimbării climei. Fenomenele meteorologice extreme au ca rezultat o variabilitate ridicată a recoltelor agricole, cu consecințe negative asupra securității alimentare și economiei naționale. Variabilitatea climatică și schimbările climatice afectează producția agricolă mai ales în regiunile cu vulnerabilitate ridicată și cu un potențial de adaptare redus.

  Efectul combinat al modificărilor în regimul de apă (schimbări în volumul, intensitatea și distribuirea sezonieră a precipitațiilor, de exemplu, precipitații mai abundente pe timp de iarnă și disponibilitate redusă de apă în timpul verii) conduce la insuficiența de apă pentru irigare și la concurența înaltă pentru apă, ceea ce, în ultimă instanță rezultă în prețuri înalte și presiuni de reglementare.

  Seceta, eroziunea, salinitatea sporită duc la degradarea solului și la abandonarea terenurilor, pe măsură ce acestea devin inadecvate pentru cultivare, ceea ce reprezintă o amenințare majoră pentru durabilitatea resurselor funciare care poate prejudicia capacitatea agriculturii Republicii Moldova de a se adapta cu succes la schimbarea climei.

  Schimbările climatice conduc la apariția unor dăunători și a unor boli (entomologice și fitopatologice) noi din punct de vedere ecologic. De exemplu, temperaturile ridicate pot schimba ciclul biologic la mulți dăunători (care pot da mai multe generații) sau arealul de răspândire al acestora (în părțile de nord pot apărea dăunători care au fost specifici regiunilor de sud).

  Astfel, chiar dacă pierderile ar putea fi parțial compensate de efectele benefice ale concentrațiilor ridicate de dioxid de carbon sau de extinderea sezonului de vegetație, recoltele ar continua, totuși, să fie amenințate și de competiția crescândă pentru apă, și de prezența dăunătorilor și a bolilor, și de pierderile de terenuri agricole prin eroziune și deșertificare. 

  Prin urmare, la baza componentei de adaptare a sectorului agricultură trebuie să stea strategii clare și măsuri de reducere a riscului înalt de secetă și a deficitului de apă; eroziune și salinizare a solului; deșertificare; apariție a dăunătorilor și bolilor (entomologice și fitopatologice) noi,  precum și măsuri de sprijinire a producătorilor/fermierilor pentru a face față pierderilor din producția agricolă.

  In cadrul evaluării sectoriale efectuate de experții naționali și internaționali (Comunicarea Națională Trei a Republicii Moldova, 2013; Proiect ADA/UNDP, 2015), s-au propus spre incorporarea în planificarea sectorială următoarele măsuri de adaptare la schimbările climatice:

  • utilizarea eficientă a apei (de exemplu, prin reducerea pierderilor de apă, reciclarea și stocarea apei; creșterea investițiilor în infrastructuri de irigație eficiente);
  • managementul mai bun al solurilor și introducerea tehnologiilor pentru mărirea infiltrării și retenției apei, diminuarea pierderilor umidității solului;
  • cultivarea soiurilor de culturi rezistente la condiții de temperaturi ridicate și secetă;
  • modificarea asolamentelor conform regimului natural sol-apă (introducerea mai multor culturi de iarnă);
  • popularizarea noilor tehnologii cu accent pe stabilitatea structurii solului;
  • reducerea spălării solului prin practici agronomice durabile (lucrarea conservativă a solului - no-till și mini-till; aplicarea sistemelor de cultivare, care reduc pierderea apei);
  • creșterea eficienței în combaterea dăunătorilor;
  • furnizarea de servicii în zonele rurale și oferirea de asistență fermierilor, astfel încât să-și adapteze metodele de producție;
  • diversificarea culturilor și a creșterii animalelor, precum și disponibilitatea altor surse de venit;
  • asigurarea accesului la informații privind metodele de adaptare a producției agricole la efectele schimbărilor climatice etc.
  Concurs pentru articole jurnalistice cuprivire la problemele de adaptare la schimbările climatice
  02.10.2017     692  
  Oficiul "Schimbarea Climei" lansează un concurs pentru articole jurnalistice cuprivire la problemele de adaptare la schimbările climatice Oficiul "Schimbarea Climei", Ministerul Mediului prin intermediul ProiectuluiADA/PNUD "Suport pentru Procesul Național de Planificare a Adaptării
  Atelier de lucru cu scopul de a spori adaptarea Republicii Moldova la schimbările climatice
  03.09.2017     596  
  Captarea și utilizarea durabilă a apelor pluviale prin intermediul reabilitării iazurilor/heleșteielor existente și construcției altor noi a fost principalul subiect discutat în cadrul unui atelier de lucru, desfășurat, ieri la Chișinău.