|  Despre M&E   |  Indicatorii de obiective
 • Categorii Categorii

  Distribuie

 • Indicatorii de obiective

  Indicatorii de obiective permit urmărirea impactului global al PNA asupra economiei naționale, la nivel de sistem operațional complex. În baza acestei informații se fac concluzii referitor la atingerea obiectivelor ce țin de reziliență și adaptare la nivel de țară.

  Indicatorii de obiective se măsoară în baza informației căpătate la nivel intersectorial (sondaj intersectorial, opinie nivel de expert, evaluare de impact etc.).

  Teoria schimbării aplicată pentru Cadrul de monitorizare și evaluare al PNA pentru Moldova

  Se propun două tipuri de indicatori de obiective:

  • Gradul în care creșterea economică și reducerea sărăciei sunt afectate negativ sau limitate de variabilitatea climatică și schimbările climatice
  • Valoarea impactului economic al variabilității climatice/schimbărilor climatice.

  Rezultatele căpătate în baza acestor 2 indicatori în primul PNA vor servi ca stare de referință (linie de referință) pentru următoarele PNA, având în vedere că adaptarea este un proces iterativ.

  Conform teoriei schimbării aplicate în elaborarea cadrului de monitorizare și evaluare, rezultatele atinse în baza indicatorilor determinanțiar trebui să producă schimbări radicale în capacitățile instituționale de a planifica adaptarea, nivelul de cunoștințe referitor la riscurile și vulnerabilitatea climatică, disponibilitatea de resurse umane și financiare în implementarea adaptării.

  În baza acestei informații, precum și a celei oferite de către indicatorii de obiective, se va putea de a conchide, dacă scopul major stabilit în elaborarea primului PNA - "Moldova rezilientă este cea, în care creșterea economică și reducerea sărăciei nu sunt afectate sau limitate de variabilitatea și schimbările climatice" a fost atins.