|  Comunicare & MI   |  Informații generale
 • Categorii Categorii

  Distribuie

 • Informații generale

  Componenta de comunicare a portalului are menirea de a:

  • sensibiliza publicul larg vis-a-vis de progresul în implementarea adaptării la schimbările climatice;
  • conștientizare și promovare a acțiunilor de adaptare ale instituțiilor publice atât pentru publicul larg, cât și pentru donatori;
  • difuza informații publice despre cele mai eficace strategii de adaptare și despre mijloacele de integrare a problemelor legate de schimbările climatice în planurile de dezvoltare la nivel național și subnațional;
  • îmbunătăți vizibilitatea progresului în reducerea vulnerabilității și avansării progresului în adaptarea la schimbările climatice atât pentru auditoriul din țară, cât și pentru cel internațional;
  • a face  schimb de cunoștințe în ceea ce privește progresele înregistrate în implementarea, raportarea și evaluarea adaptării.

  A răspunde la schimbările climatice este un exercițiu bazat pe cunoaștere, iar accesul la cunoștințe relevante și utile este o condiție prealabilă importantă pentru acțiunile de adaptare reușite și eficiente atât la nivel național, cât și subnațional. Din aceste motive componenta de management al informației are destinația de a contribui la îmbunătățirea cunoștințelor privind adaptarea la schimbările climatice, pentru a comunica semnificația și relevanța acțiunilor de ASC, pentru a educa și a spori gradul de conștientizare a factorilor de decizie și a publicului larg.

  Aplicarea sistemului de M&E va genera rezultate care vor capta impactul activității de ASC la diferite nivele de implementare în baza colectării de cazuri de acțiune a adaptării, proiecte de implementare care vor contribui la acumularea de cunoștințe relevante privind adaptarea la schimbările climatice. La sfârșitul ciclului de planificare, datele agregate într-o evaluare generală de apreciere a impactului PNA vor sintetiza toate rezultatele obținute în perioada respectivă cu recomandările respective, precum și lecții învățate și care vor fi comunicate auditoriului vizat precum și publicului larg. Rapoartele de sinteză vor juca un rol esențial în implementarea adaptării la schimbările climatice, precum și a dezvoltării durabile.

  În același timp, produsele de cunoștințe și comunicare vor fi monitorizate și evaluate împreună cu alte componente ale adaptării la schimbările climatice. Prin implementarea gestionării informațiilor și a cunoștințelor, raportarea eficientă a modului de difuzare a produselor de cunoștințe și de comunicare necesită informații fiabile cu privire la atingerea rezultatelor dorite.

  Organizarea și coordonarea eficientă a procesului de comunicare contribuie la consolidarea capacităților interne ale Republicii Moldova și la succese mai mari în realizarea proiectelor cu impact puternic și  măsurabil.