| Transport
 • Categorii Categorii

  Distribuie

 • Transport

  Sectorul transporturilor și infrastructurii drumurilor cuprinde transportul rutier, feroviar, naval și aerian, cu diferite tipuri și vechime a infrastructurii.

  Drumurile constituie forma de bază a infrastructurii. În prezent, 97.7% din transportul de pasageri și 84.7% din cel de mărfuri revin transportului rutier. 

  Sectorul transporturilor și infrastructurii drumurilor este vulnerabil la creșterea anticipată a frecvenței și intensității furtunilor (vânt, ploaie, ninsori), ceea ce duce la prețuri ridicate pentru construcția, întreținerea și operarea infrastructurii transporturilor și a vehiculelor. Umiditatea sporită și problemele cauzate de aceasta duc la deteriorarea planeității îmbrăcămintei asfaltice, reducerea duratei de exploatare a drumurilor, necesitatea unor reparații din cauza uzurii premature a îmbrăcămintei asfaltice și, respectiv, la reducerea vitezei și gradului de confort al traficului, producând creșterea costului de întreținere a vehiculelor și, respectiv, reducerea gradului de siguranță a drumurilor.

  Pe lângă protejarea infrastructurii existente (eventual ca parte a reabilitării necesare), este esențial ca toată infrastructura viitoare să fie proiectată ținându-se cont de adaptarea la efectele schimbărilor climatice.

  Riscurile identificate pentru sectorul Transport, conform Strategiei Naționale de Adaptare la Schimbările Climatice pentru Republica Moldova (2014) și Comunicării Naționale Trei a Republicii Moldova (2013):

  • temperaturi ridicate și valuri de căldură;
  • variabilitatea temperaturilor pe durata sezonului de iarnă (îngheț - dezgheț cu acumulări de zăpadă);
  • ploi abundente și furtuni;
  • inundații.

  Prin transport rezistent la efectele schimbărilor climatice se presupune, înainte de toate, o infrastructură durabilă: drumuri acoperite cu materiale rezistente la fluctuațiile de temperatură și la inundații, poduri care ar rezista la debite de apă record.

  In cadrul evaluării sectoriale efectuate de experții naționali și internaționali (Proiect ADA/UNDP, 2016), s-au propus spre incorporarea în planificarea sectorială, având ca punct de intrare Strategia transport și logistică pe anii 2013-2022, următoarele măsuri de adaptare la schimbările climatice:

  • efectuarea unui studiu de vulnerabilitate a infrastructurii de transport (drumuri, căi ferate, aerodromuri, căi navigabile) în baza celor mai bune proiecții privind schimbările climatice;
  • revizuirea documentelor normativ-tehnice privind proiectarea, construirea și întreținerea infrastructurii de transport (drumuri, căi ferate, aerodromuri și căi navigabile), ajustarea lor la previziunile schimbărilor climatice viitoare;
  • evaluarea stării tehnice și investiționale a drumurilor, podurilor, viaductelor, aerodromurilor în contextul schimbărilor climatice (evaluarea capacității de adaptare a infrastructurii de transport);
  • efectuarea cercetărilor privind proiectarea și realizarea de tehnologii și materiale avansate orientate spre sporirea gradului de rezistență a drumurilor, liniilor de cale ferată, aerodromurilor, porturilor la riscurile schimbărilor climatice;
  • ajustarea planurilor urbanistice și de amenajare a teritoriilor la riscurile schimbărilor climatice viitoare în domeniul infrastructurii transporturilor (drumuri, poduri, căi ferate, căi navigabile, aerodromuri);
  • crearea platformei de cercetare-analiză-evaluare privind asigurarea la companiile de asigurări a riscurilor produse de schimbările climatice cu impact asupra infrastructurii transporturilor;
  • instruirea factorilor de decizie care gestionează construcții ale infrastructurii transporturilor în condiții de risc climatic;
  • elaborarea unui studiu privind plantarea pe sectoarele de drum, căi de navigație, linii de cale ferată cu risc climatic sporit a fâșiilor forestiere termofile și hidrofile;
  • elaborarea unui studiu privind diminuarea limitelor de greutate, a vitezei de operare la transportarea greutăților și a intensității traficului (rutier, feroviar) în zonele cu risc climatic sporit;
  • curățarea albiei, îndreptarea și adâncirea principalelor râuri navigabile (Nistru și Prut);
  • elaborarea planului de investiții prioritizat pe nevoile de adaptare sectorială, coordonarea planului cu partenerii de dezvoltare;
  • promovarea trecerii la transportul care poluează mai puțin;
  • identificarea de tehnologii avansate/eficiente în scopul îmbunătățirii procesului de colectare și evacuare a apelor pluviale din rețeaua rutieră etc.