|  Presa   |  Articole
 • Categorii Categorii

  Distribuie

 • Articole

  Republic of Moldova`s Country Programme for the engagement with GCF
  18.12.2018   774 Accesări     
  At the Paris Conference in 2015, the Republic of Moldova put forward its "Intended Nationally Determined Contribution" (INDC) with a commitment to reduce, by 2030, the net greenhouse gas emissions by 64-78% relative to 1990 levels. The document also sets the objectives for adaptation to climate change. The country puts efforts to attaint ambitious goals, at the same time seeking external support in the form of financial resources, technology transfer, and technical assistance.
  Operational aspects regarding the activity of the National Designated Authority of the Republic of Moldova in relation to the Green Climate Fund and the Accredited Entities
  18.12.2018   625 Accesări     
  The Operational Manual describes the procedures governing the commitments of GCF National Designated Authority of Moldova in the context of country’s engagement with Green Climate Fund. It will guide and provide support to Accredited Entities (EAs) and potential beneficiaries operating on Moldova’s territory on the national level coordination process during the access of Fund’s financial resources.
  Procedura de acreditare a Entităților Naționale cu Fondul Verde pentru Climă (FVC/GCF)
  18.11.2018   529 Accesări     
  Fondul Verde pentru Climă (FVC) este cel mai mare fond internațional care sprijină țările în curs de dezvoltare să limiteze sau să reducă emisiile de gaze cu efect de seră și să se adapteze impactul schimbărilor climatice prin finanțarea proiectelor înaintate de Entități Acreditate. Pentru a accesa finanțarea, aceste instituții/ entități trec printr-un proces de ”acreditare”, destinat să evalueze capacitățile de gestiune financiară și de protejare a proiectelor și programelor finanțate împotriva oricăror efecte neprevăzute de mediu și/sau sociale.
  Fondul Verde pentru Climă (Green Climate Fund): structura, scopul și oportunitățile oferite
  04.07.2018   654 Accesări     
  Fondul Verde pentru Climă (FVC)/Green Climate Fund (GCF) este un nou fond multilateral, care a fost inițiat de părți în cadrul Convenției-cadru a Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice în decembrie, 2011 ca o entitate operațională a mecanismului financiar în baza Articolului 11 al Convenției, cu privilegii și imunități de entitate juridică cu funcționare eficientă la nivel internațional și cu o capacitate juridică necesară pentru exercitarea funcțiilor sale și protejarea intereselor sale. În conformitate cu alineatele (4) și (6) din Instrumentul de guvernare, FVC va fi responsabil și va funcționa sub îndrumarea CONUSC.
  Mecanismul de coordonare interinstituțională în procesul de angajare a țării cu Fondul Verde pentru Climă
  04.07.2018   571 Accesări     
  Crearea mecanismului de coordonare interinstituțională are drept scop stabilirea aranjamentului instituțional de coordonare a procesului de angajare a Guvernului Republicii Moldova cu Fondul Verde pentru Climă (FVC). Având în vedere obiectivele de adaptare și atenuare a schimbărilor climatice, stabilite în Strategia Republicii Moldova de adaptare la schimbarea climei până în anul 2020 și Strategia de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova până în anul 2030, cât și obligațiunile Republicii Moldova față de Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite
  Procedura de necontestare pentru proiectele Fondului Verde pentru Clima (FVC/GCF), rolul și funcțiile Autorității Naționale Desemnate (AND/DNA)
  04.07.2018   565 Accesări     
  AND-urile sunt instituții guvernamentale, care servesc ca interfață și platformă de comunicare dintre țară și FVC. Mandatul AND-ului presupune acțiuni semnificative și ambițioase care vor contribui la combaterea schimbărilor climatice prin promovarea unei paradigme către emisii scăzute și durabile. Obiectivul principal de activitate al AND-ului este angajarea sa în atragerea mijloacelor financiare ale FVC-ului, în vederea finanțărilor programelor / proiectelor de țară în domeniul schimbărilor climatice, în conformitate cu strategiile și programele elaborate de Guvernul Republicii Moldova.
  Programul de țară al Republicii Moldova în vederea angajării cu proiecte investiționale de atenuare în cadrul FVC
  04.07.2018   520 Accesări     
  La cea de-a XXI-a Conferință a Părților la Convenția-cadru, care a avut loc în decembrie 2015 la Paris, Republica Moldova a elaborat și a prezentat documentul "Contribuția națională determinată intenționată" (CND(I)), prin care țara noastră își asumă angajamentul de a atinge, până în anul 2030, ținta necondiționată de 64% reducere a emisiilor nete a gazelor cu efect de seră comparativ cu nivelurile anului 1990. Angajamentul de reducere a emisiilor ar putea crește până la 78% în mod condiționat, având suportul donatorilor în formă de resurse financiare, transfer de tehnologii și cooperare tehnică.
  Programul de țară pe componentul de adaptare ca parte a cadrului strategic de angajare a Republicii Moldova cu Fondul Verde pentru Climă
  04.07.2018   502 Accesări     
  În procesul de angajare cu Fondul Verde pentru Climă (FVC), Republica Moldova vede o oportunitate reală în obținerea finanțelor spre satisfacerea priorităților investiționale de adaptare la schimbările climatice. Domeniul de activitate 2 al Programului Readiness al FVC include stabilirea cadrului strategic al țării de angajare cu FVC și, în acest scop, Autoritatea Națională Desemnată (AND) dezvoltă Programul de Țară, în care se definesc prioritățile naționale investiționale privind schimbările climatice și acțiunile prioritare pentru angajarea cu Fondul.
  Politica egalității de gen în realizarea Proiectelor finanțate din Fondul Verde pentru Climă
  04.07.2018   514 Accesări     
  Fondul Verde pentru Climă (FVC), în baza Politicii Egalității de gen și a Planului de acțiuni, are drept scop reducerea disparităților de gen și introducerea dimensiunii egalității de gen în cadrul proiectelor finanțate din Fond. Obiectivele FVC prevăd: (a) înregistrarea și sporirea indicatorilor pozitivi, eficienți, durabili și echitabili privind schimbările climatice; (b) fortificarea în mod egal a capacităților și rezilienței femeilor și bărbaților în abordarea schimbărilor climatice; (c) atenuarea riscurilor potențiale pentru femei și bărbați în cadrul proiectelor; (d) susținerea reducerii decalajelor de gen din cauza vulnerabilităților sociale, economice și de mediu exacerbate de schimbările climatice.
  Comunicarea eficientă în realizarea Proiectelor finanțate din Fondul Verde pentru Climă
  04.07.2018   536 Accesări     
  Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului este în proces de elaborare a Programului de țară de angajare cu Fondul Verde pentru Climă (FVC) - cel mai mare fond mondial ce sprijină țările în curs de dezvoltare în practicile de adaptare și de atenuare a schimbărilor climatice. Astfel, Republica Moldova ar putea beneficia de noi oportunități de finanțare a proiectelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, și adaptare la schimbările climatice.
  Ala Druță pentru Agrobiznes: Fondul Verde pentru Climă contribuie la efortul global de limitare a creșterii temperaturilor
  24.06.2018   602 Accesări     
  Gazele de seră, care alcătuiesc doar 1% din atmosferă, acționează ca un înveliș al pământului sau ca un acoperiș de sticlă a unei sere. Activitățile umane contribuie la îngroșarea învelișului – nivelele naturale ale acestor gaze sunt depășite prin emisii de bioxid de carbon care se degajă în urma arderii cărbunelui, petrolului și gazului natural; de metan și oxidul de azot produse în urma activităților agricole și schimbărilor în utilizarea terenurilor și de o serie de alte gaze longevive care rezultă din activitatea industrială și care nu sunt produse în natură în cantitățile pe care le produce omul.
  Moldova elaborează programul de țară pentru a accesa resurse din Fondul Verde pentru Climă
  24.06.2018   538 Accesări     
  Proiectul „Suport pentru Republica Moldova în stabilirea și fortificarea Autorității Naționale Desemnate, elaborarea cadrului strategic și dezvoltarea programului național de angajare cu Fondul Verde pentru Climă (FVC)” a organizat, la data de 4 mai curent, un atelier de lucru pentru a identifica prioritățile naționale în domeniu, a spori cooperarea și comunicarea dintre instituțiile ce gestionează domeniile afectate de schimbările climatice, precum și pentru a impulsiona elaborarea cadrului legal ce va facilita accesarea surselor financiare ale Fondului.
  Fondul Verde pentru Climă (Green Climate Fund): structura, scopul și oportunitățile oferite
  16.05.2018   608 Accesări     
  Fondul Verde pentru Climă (FVC)/Green Climate Fund (GCF) este un nou fond multilateral, care a fost inițiat de părți în cadrul Convenției-cadru a Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice în decembrie, 2011 ca o entitate operațională a mecanismului financiar în baza Articolului 11 al Convenției, cu privilegii și imunități de entitate juridică cu funcționare eficientă la nivel internațional și cu o capacitate juridică necesară pentru exercitarea funcțiilor sale și protejarea intereselor sale. În conformitate cu alineatele (4) și (6) din Instrumentul de guvernare, FVC va fi responsabil și va funcționa sub îndrumarea CONUSC.
  Mecanismul de coordonare interinstituțională în procesul de angajare a țării cu Fondul Verde pentru Climă
  16.05.2018   550 Accesări     
  Crearea mecanismului de coordonare interinstituțională are drept scop stabilirea aranjamentului instituțional de coordonare a procesului de angajare a Guvernului Republicii Moldova cu Fondul Verde pentru Climă. Având în vedere obiectivele Strategiei de adaptare la schimbarea climei a RM până în anul 2020 și a Strategiei de dezvoltare cu emisii reduse a RM până în anul 2030, cât și obligațiunile RM față de CONUSC, eforturile statutului în acest domeniu necesită a fi susținute de toate sectoarele de dezvoltare, prin adoptarea unor politici, instrumente și măsuri specifice de coordonare a priorităților și cerințelor de dezvoltare ale fiecărui sector de activitate a economiei naționale.
  Procedura de necontestare pentru proiectele Fondului Verde pentru Clima (FVC/GCF), rolul și funcțiile Autorității Naționale Desemnate (AND/DNA)
  16.05.2018   532 Accesări     
  Procedura de necontestare pentru proiectele FVC descrie regulile ce stabilesc angajamentul Autorității Naționale Desemnate cu Fondul Verde pentru Climă, în contextul procedurilor Fondului, precum și cadrului instituțional și legal național, în domeniul schimbărilor climatice. Aceasta va constitui un suport în procesul de conformare cu cerințele statutare și procedurile administrative impuse, ulterior, de Autoritatea Națională Desemnată.
  Programul de țară al Republicii Moldova orientat spre promovarea proiectelor investiționale de atenuare în cadrul FVC
  16.05.2018   518 Accesări     
  La cea de-a XXI-a Conferință a Părților la Convenția-cadru, care a avut loc în decembrie 2015 la Paris, Republica Moldova a elaborat și a prezentat documentul "Contribuția națională determinată intenționată" (CND(I)), prin care țara noastră își asumă angajamentul de a atinge, până în anul 2030, ținta necondiționată de 64% reducere a emisiilor nete a gazelor cu efect de seră comparativ cu nivelurile anului 1990.
  Programul de țară pe componentul de adaptare, ca parte a cadrului strategic, în angajamentul Republicii Moldova cu Fondul Verde pentru Climă
  16.05.2018   463 Accesări     
  Obiectivul principal în elaborarea programului de țară este de a facilita un proces de implicare a părților interesate (instituțiile publice la nivel național și subnațional, sectorul privat, societatea civilă, ONG-uri, asociațiile de femei și mediul academic), precum și a entităților acreditate existente și potențiale, pentru a dezvolta o înțelegere clară a priorităților naționale privind schimbările climatice și de a identifica măsurile practice care să permită implementarea acestor priorități și care pot fi sprijinite de Fond.
  Politica egalității de gen în realizarea Proiectelor finanțate din Fondul Verde pentru Climă
  16.05.2018   490 Accesări     
  Fondul Verde pentru Climă (FVC), în baza Politicii Egalității de gen și a Planului de acțiuni, are drept scop reducerea disparităților de gen și introducerea dimensiunii egalității de gen în cadrul proiectelor finanțate din Fond. Obiectivele FVC prevăd: înregistrarea și sporirea indicatorilor pozitivi, eficienți, durabili și echitabili privind schimbările climatice; fortificarea în mod egal a capacităților și rezilienței femeilor și bărbaților în abordarea schimbărilor climatice; atenuarea riscurilor potențiale pentru femei și bărbați în cadrul proiectelor; susținerea reducerii decalajelor de gen din cauza vulnerabilităților sociale, economice și de mediu exacerbate de schimbările climatice.
  Comunicarea eficientă în realizarea Proiectelor finanțate din Fondul Verde pentru Climă
  16.05.2018   492 Accesări     
  Republica Moldova ar putea beneficia de noi oportunități de finanțare a proiectelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, atenuare și adaptare la schimbările climatice. Suportul ar putea veni din partea Fondului Verde pentru Climă (FVC), cel mai mare fond mondial ce sprijină țările în curs de dezvoltare în practicile de adaptare și de atenuare a schimbărilor climatice.
  CASE STUDIES OF NATIONAL ADAPTATION M&E SYSTEMS: MOLDOVA
  07.11.2017   1331 Accesări     
  POLICY CONTEXT AND PURPOSE: The Climate Change Adaptation Strategy of the Republic of Moldova (2014) provides an integrated vision to react to the impacts of climate change. Moldova is currently establishing a NAP process and Sectoral Adaptation Planning processes (SAP), which are coordinated by the Climate Change Adaptation Coordination Mechanism (CCACM) and chaired by the National Commission on Climate Change (NCCC).