|  Presa   |  Articole
 • Categorii Categorii

  Distribuie

 • Articole

  Fondul Verde pentru Climă (Green Climate Fund): structura, scopul și oportunitățile oferite
  16.05.2018   17 Accesări     
  Fondul Verde pentru Climă (FVC)/Green Climate Fund (GCF) este un nou fond multilateral, care a fost inițiat de părți în cadrul Convenției-cadru a Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice în decembrie, 2011 ca o entitate operațională a mecanismului financiar în baza Articolului 11 al Convenției, cu privilegii și imunități de entitate juridică cu funcționare eficientă la nivel internațional și cu o capacitate juridică necesară pentru exercitarea funcțiilor sale și protejarea intereselor sale. În conformitate cu alineatele (4) și (6) din Instrumentul de guvernare, FVC va fi responsabil și va funcționa sub îndrumarea CONUSC.
  Mecanismul de coordonare interinstituțională în procesul de angajare a țării cu Fondul Verde pentru Climă
  16.05.2018   18 Accesări     
  Crearea mecanismului de coordonare interinstituțională are drept scop stabilirea aranjamentului instituțional de coordonare a procesului de angajare a Guvernului Republicii Moldova cu Fondul Verde pentru Climă. Având în vedere obiectivele Strategiei de adaptare la schimbarea climei a RM până în anul 2020 și a Strategiei de dezvoltare cu emisii reduse a RM până în anul 2030, cât și obligațiunile RM față de CONUSC, eforturile statutului în acest domeniu necesită a fi susținute de toate sectoarele de dezvoltare, prin adoptarea unor politici, instrumente și măsuri specifice de coordonare a priorităților și cerințelor de dezvoltare ale fiecărui sector de activitate a economiei naționale.
  Procedura de necontestare pentru proiectele Fondului Verde pentru Clima (FVC/GCF), rolul și funcțiile Autorității Naționale Desemnate (AND/DNA)
  16.05.2018   15 Accesări     
  Procedura de necontestare pentru proiectele FVC descrie regulile ce stabilesc angajamentul Autorității Naționale Desemnate cu Fondul Verde pentru Climă, în contextul procedurilor Fondului, precum și cadrului instituțional și legal național, în domeniul schimbărilor climatice. Aceasta va constitui un suport în procesul de conformare cu cerințele statutare și procedurile administrative impuse, ulterior, de Autoritatea Națională Desemnată.
  Programul de țară al Republicii Moldova orientat spre promovarea proiectelor investiționale de atenuare în cadrul FVC
  16.05.2018   15 Accesări     
  La cea de-a XXI-a Conferință a Părților la Convenția-cadru, care a avut loc în decembrie 2015 la Paris, Republica Moldova a elaborat și a prezentat documentul "Contribuția națională determinată intenționată" (CND(I)), prin care țara noastră își asumă angajamentul de a atinge, până în anul 2030, ținta necondiționată de 64% reducere a emisiilor nete a gazelor cu efect de seră comparativ cu nivelurile anului 1990.
  Programul de țară pe componentul de adaptare, ca parte a cadrului strategic, în angajamentul Republicii Moldova cu Fondul Verde pentru Climă
  16.05.2018   10 Accesări     
  Obiectivul principal în elaborarea programului de țară este de a facilita un proces de implicare a părților interesate (instituțiile publice la nivel național și subnațional, sectorul privat, societatea civilă, ONG-uri, asociațiile de femei și mediul academic), precum și a entităților acreditate existente și potențiale, pentru a dezvolta o înțelegere clară a priorităților naționale privind schimbările climatice și de a identifica măsurile practice care să permită implementarea acestor priorități și care pot fi sprijinite de Fond.
  Politica egalității de gen în realizarea Proiectelor finanțate din Fondul Verde pentru Climă
  16.05.2018   17 Accesări     
  Fondul Verde pentru Climă (FVC), în baza Politicii Egalității de gen și a Planului de acțiuni, are drept scop reducerea disparităților de gen și introducerea dimensiunii egalității de gen în cadrul proiectelor finanțate din Fond. Obiectivele FVC prevăd: înregistrarea și sporirea indicatorilor pozitivi, eficienți, durabili și echitabili privind schimbările climatice; fortificarea în mod egal a capacităților și rezilienței femeilor și bărbaților în abordarea schimbărilor climatice; atenuarea riscurilor potențiale pentru femei și bărbați în cadrul proiectelor; susținerea reducerii decalajelor de gen din cauza vulnerabilităților sociale, economice și de mediu exacerbate de schimbările climatice.
  Comunicarea eficientă în realizarea Proiectelor finanțate din Fondul Verde pentru Climă
  16.05.2018   15 Accesări     
  Republica Moldova ar putea beneficia de noi oportunități de finanțare a proiectelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, atenuare și adaptare la schimbările climatice. Suportul ar putea veni din partea Fondului Verde pentru Climă (FVC), cel mai mare fond mondial ce sprijină țările în curs de dezvoltare în practicile de adaptare și de atenuare a schimbărilor climatice.
  CASE STUDIES OF NATIONAL ADAPTATION M&E SYSTEMS: MOLDOVA
  07.11.2017   353 Accesări     
  POLICY CONTEXT AND PURPOSE: The Climate Change Adaptation Strategy of the Republic of Moldova (2014) provides an integrated vision to react to the impacts of climate change. Moldova is currently establishing a NAP process and Sectoral Adaptation Planning processes (SAP), which are coordinated by the Climate Change Adaptation Coordination Mechanism (CCACM) and chaired by the National Commission on Climate Change (NCCC).