| Silvicultură
 • Categorii Categorii

  Distribuie

 • Silvicultură

  Fondul forestier național constituie 446.4 mii ha sau circa 13.2% din teritoriul țării. Suprafața acoperită cu păduri constituie 379.3 mii ha dintre care 81.1% se află în proprietatea statului, 18.3% sunt deținute de primării și doar 0.6% se află în proprietate privată (Cadastrul funciar, 2014).

  Pădurile din Republica Moldova sunt amplasate preponderent în regiunile centrale (60% din suprafața forestieră totală), cu acoperire mai mică în regiunile de nord și de sud (26 și 14%, respectiv).

  Compoziția pădurilor Republicii Moldova este predominată de specii de foioase (97.8%), inclusiv cvercinee - 39.6%, frăsinete - 4.6%, cărpinete - 2.6%, salcâmete - 36.1%, plopişuri- 1.6% etc., răşinoasele fiind prezentate doar în proporție de 2.2%.

  Cvercineele sunt cele mai valoroase arboreturi ale fondului forestier, circa 27% din suprafața totală a acestora provin din sămânță și 73% - din lăstari.

  Ecosistemele forestiere sunt populate de circa 860 specii de plante, care constituie 43% din diversitatea totală  a florei spontane din țară. Circa 60% din toate speciile de animale vertebrate și nevertebrate pot fi găsite frecvent în comunitățile biotice forestiere. Peste 50 la sută din toate speciile vegetale și animale incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova fac parte din biocenoza forestieră.

  După cum se afirmă în Strategia de Dezvoltare Durabilă a Silviculturii (2001), funcția principală a resurselor forestiere este de a menține echilibrul ecologic, însă suprafața zonelor împădurite este insuficientă pentru a garanta protecția eficace a mediului.

  Comunicarea Națională Trei a Republicii Moldova în cadrul Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind Schimbarea Climei (2013) include o listă extinsă de acțiuni care să sprijine diminuarea efectelor schimbărilor climatice în perioada de până în anul 2020 în sectorul forestier în domenii ca politicile sectoriale; reglementare; dezvoltare instituțională; cooperare internațională; educație; creșterea capacității și cercetare. Acțiunile includ ca obiective finale extinderea lucrărilor de împăduriri; reabilitarea perdelelor forestiere de protecție; culturile energetice și sprijin pentru gestionarea pădurilor din proprietatea autorităților publice locale.

  Ritmul alert al schimbărilor climatice (creșterea semnificativă a temperaturilor medii anuale, schimbările în regimul valorilor termice extreme, extinderea semnificativă a duratei maxime a intervalului de zile consecutive fără precipitații) depășește capacitatea naturală a ecosistemelor forestiere de a se adapta.

  Înființarea și managementul unor păduri stabile și diversificate ce se pot adapta la schimbările climatice reprezintă provocări importante și necesită implementarea acțiunilor ce ar diminua vulnerabilitatea sectorului forestier.

  Strategia privind Adaptarea Sectorului Forestier la Schimbările Climatice pentru anii 2016-2025 și Planul de Acțiuni pentru implementarea acesteia (în aprobare) își propune, sub umbrela mai largă a Strategiei de Adaptare la Schimbarea Climei a Republicii Moldova (2014), stabilirea viziunii, obiectivelor, acțiunilor și măsurilor menite a spori capacitatea de adaptare a sectorului forestier; întărirea contribuției acestui sector la atenuarea schimbărilor climatice în general; sporirea contribuției sectorului la adaptarea la schimbarea climei a altor sectoare economice ca agricultura sau gospodărirea apelor și, în același timp, favorizarea unei creșteri „verzi", reziliente a economiei naționale.