|  Despre M&E   |  Configurarea instituțională M&E
 • Categorii Categorii

  Distribuie

 • Configurarea instituțională a M&E

  Cadrul de M&E funcționează ca parte a Mecanismul de coordonare a procesului de adaptare la schimbările climatice (MCASC), specificând nivelul sectorial ca fiind cel mai principal la momentul dat în monitorizarea și raportarea planificării și implementarea adaptării. Entitatea responsabilă pentru dezvoltarea și implementarea Cadrului de monitorizare, evaluare și raportare privind adaptarea la schimbările climatice este Comisia națională pentru schimbări climatice (CNSC), care este formată din reprezentanți ai Ministrului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului; Ministrului Afacerilor Externe și Integrării Europene; Ministrului Economiei și Infrastructurii; Ministrului Finanțelor; Ministrului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (la nivel de ministru și secretar de stat) și Secretariatul CNSC. Secretariatul Comisiei este însărcinat cu colectarea și integrarea informațiilor privind punerea în aplicare a acțiunilor de adaptare la schimbările climatice la nivel de sectoare și elaborarea de rapoarte în funcție de stadiul implementării PNA. La necesitate este efectuată și expertiza specifică prin recrutarea de experți individuali (Comitete tehnice). La finalizarea fiecărui PNA, Comisia națională pentru schimbări climatice și Secretariatul Comisiei, în baza sistemului de M&E, elaborează un raport integrat privind PNA.

  Comisia națională pentru schimbări climatice va monitoriza:

  • progresul și evaluarea impactului politicilor implementate;
  • implementarea planificării legate de adaptare;
  • dezvoltarea și diseminarea cunoștințelor și cercetărilor legate de adaptare, inclusiv a metodologiilor, manualelor operaționale și ghidurilor privind adaptarea la efectele schimbărilor climatice;
  • implementarea tehnologiilor și practicilor de adaptare;
  • finanțarea și investițiile legate de adaptare, inclusiv finanțarea externă privind adaptarea;
  • procesul de asigurare a calității privind adaptarea.