Atelier de lucru
privind Consultarea Autorităților Publice Locale referitor la prioritățile naționale de investiții în domeniul schimbărilor climatice, în cadrul angajamentului Republicii Moldova cu Fondul Verde pentru Climă.
Republica Moldova își fortifică capacitățile de accesare a resurselor financiare din Fondul Verde pentru Climă
Atelierul de lucru în cadrul proiectului ”Suport pentru Republica Moldova în stabilirea și fortificarea Autorității Naționale Desemnate, elaborarea cadrului strategic și dezvoltarea programului național de angajare cu Fondul Verde pentru Climă”
The Green Climate Fund (GCF)
The Green Climate Fund (GCF) is a new global fund created to support the efforts of developing countries to respond to the challenge of climate change. GCF helps developing countries limit or reduce their greenhouse gas (GHG) emissions and adapt to climate change.
Atelier de lucru cu scopul de a spori adaptarea Republicii Moldova la schimbările climatice
Captarea și utilizarea durabilă a apelor pluviale prin intermediul reabilitării iazurilor/heleșteielor existente și construcției altor noi a fost principalul subiect discutat în cadrul unui atelier de lucru, desfășurat, ieri la Chișinău.
  
Autoritățile publice locale au identificat prioritățile de investiții pentru adaptarea sectorului agricol la schimbările climatice
29.06.2018     96  
Autoritățile publice locale din țară s-au reunit, ieri, la Chișinău, în cadrul unui atelier de lucru pentru a identifica idei de proiecte de adaptare a sectorului agricol și social la schimbările climatice și a stabili prioritățile naționale de investiții în domeniu, în contextul angajării Republicii Moldova cu Fondul Verde pentru Climă (FVC).
Exercițiul practic de prioritizare a tematicilor naționale de investiții în schimbările climatice ale sectorului agriculturii și celor asociate (resursele de apă și silvicultura) din cadrul cooperării Republicii Moldova cu Fondul Verde pentru Climă
28.06.2018     89  
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, cu suportul Organizației pentru Alimentație și Agricultură (FAO) și Oficiul Schimbarea Climei, a organizat, la Chișinău, un Atelier de Lucru pentru a consulta autoritățile publice locale referitor la prioritățile naționale de investiții în domeniul schimbărilor climatice, în cadrul angajamentului Republicii Moldova cu Fondul Verde pentru Climă (FVC).
La Chișinău va fi organizat un atelier de lucru pentru reprezentanții APL
26.06.2018     32  
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, cu suportul Organizației pentru Alimentație și Agricultură (FAO) și Oficiul Schimbarea Climei, organizează, la Chișinău, un atelier de lucru pentru a consulta autoritățile publice locale referitor la prioritățile naționale de investiții în domeniul schimbărilor climatice, în cadrul angajamentului Republicii Moldova cu Fondul Verde pentru Climă.
5 iunie – Ziua Mondială a Mediului
06.06.2018     38  
La Chișinău a fost marcată Ziua Mondială a Mediului. Evenimentul public cu tematica "Noua viziune a Republicii Moldova privind guvernarea de mediu", a fost organizat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și mediului cu suportul Oficiului Schimbarea Climei, în cadrul proiectului "Suport pentru Republica Moldova în stabilirea şi fortificarea Autorității Naționale Desemnate, elaborarea cadrului strategic şi dezvoltarea programului național de angajare cu Fondul Verde pentru Climă (FVC)".
GCF brings climate focus to African development bank meeting
22.05.2018     116  
Busan, 21 May 2018 – The Green Climate Fund will chart new thinking on boosting Africa’s industrialisation in climate-sensitive ways while attending the African Development Bank’s annual meeting which opens today.
see more: News
Fondul Verde pentru Climă (Green Climate Fund): structura, scopul și oportunitățile oferite
04.07.2018    
Fondul Verde pentru Climă (FVC)/Green Climate Fund (GCF) este un nou fond multilateral, care a fost inițiat de părți în cadrul Convenției-cadru a Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice în decembrie, 2011 ca o entitate operațională a mecanismului financiar în baza Articolului 11 al Convenției, cu privilegii și imunități de entitate juridică cu funcționare eficientă la nivel internațional și cu o capacitate juridică necesară pentru exercitarea funcțiilor sale și protejarea intereselor sale. În conformitate cu alineatele (4) și (6) din Instrumentul de guvernare, FVC va fi responsabil și va funcționa sub îndrumarea CONUSC.
Mecanismul de coordonare interinstituțională în procesul de angajare a țării cu Fondul Verde pentru Climă
04.07.2018    
Crearea mecanismului de coordonare interinstituțională are drept scop stabilirea aranjamentului instituțional de coordonare a procesului de angajare a Guvernului Republicii Moldova cu Fondul Verde pentru Climă (FVC). Având în vedere obiectivele de adaptare și atenuare a schimbărilor climatice, stabilite în Strategia Republicii Moldova de adaptare la schimbarea climei până în anul 2020 și Strategia de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova până în anul 2030, cât și obligațiunile Republicii Moldova față de Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite
Procedura de necontestare pentru proiectele Fondului Verde pentru Clima (FVC/GCF), rolul și funcțiile Autorității Naționale Desemnate (AND/DNA)
04.07.2018    
AND-urile sunt instituții guvernamentale, care servesc ca interfață și platformă de comunicare dintre țară și FVC. Mandatul AND-ului presupune acțiuni semnificative și ambițioase care vor contribui la combaterea schimbărilor climatice prin promovarea unei paradigme către emisii scăzute și durabile. Obiectivul principal de activitate al AND-ului este angajarea sa în atragerea mijloacelor financiare ale FVC-ului, în vederea finanțărilor programelor / proiectelor de țară în domeniul schimbărilor climatice, în conformitate cu strategiile și programele elaborate de Guvernul Republicii Moldova.
see more: Articles

Usefull links

Green Climate Fund B.20 meeting press release
SONGDO, 04 JUL 2018 The 20th meeting of the GCF Board ended today in Songdo, following four days of challenging and difficult discussions between Board members. Whilst positive decisions were made on important issues, such as a financial plan to manage the Commitment Authority of the Fund as it approaches replenishment, the Board was not able to add to its portfolio of 76 projects. Nor was the Board able to reach consensus on new policies in support of its investment criteria, or to add new partners as Accredited Entities.
The Green Climate Fund
GCF is a new global fund created to support the efforts of developing countries to respond to the challenge of climate change. GCF invests in adaptation and mitigation activities in developing countries, managing a project portfolio that is implemented by its partner organisations, known as Accredited Entities.
UN Climate Change Conference 2017
COP23 – Governments Meet to Fast Forward Implementation of Paris Agreement’s Goals.
NAP Global Network
The NAP Global Network aims to enhance national adaptation planning and action in developing countries through coordination of bilateral support and in-country actors.
The 2017 Adaptation Gap Report
The 2017 Adaptation Gap Report, which is the third global Adaptation Gap Report by UN Environment – prepared in collaboration with the Global Centre of Excellence on Climate Adaptation – focuses on one of the key questions arising in the wake of the global goal: What are the ways forward to assess progress towards the global goal on adaptation?

Share