| Energie
 • Categorii Categorii

  Distribuie

 • Energie

  Sectorul energetic este împărțit în 5 sub-sectoare distincte din punct de vedere instituțional, organizatoric și al modului de dezvoltare: gaze naturale; energie electrică; energie termică; eficiența energetică; surse regenerabile de energie.

  Documentul de planificare strategică în cadrul sectorului Energie este Strategia Energetică a Republicii Moldova până în anul 2030 (SERM-2030), aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 102 din 5 februarie 2013. Asigurarea durabilității sectorului energetic și combaterea schimbărilor climatice reprezintă unul din cele 3 obiective generale ale Strategiei, pentru perioada 2013-2030. La fel, în SERM-2030 se regăsesc obiectivele specifice ale Republicii Moldova pentru perioada 2021-2030: asigurarea creșterii utilizării surselor regenerabile de energie; îmbunătățirea eficienței energetice; introducerea rețelelor electrice inteligente.

  Riscurile identificate pentru sectorul Energie, conform Strategiei Naționale de Adaptare la Schimbările Climatice pentru Republica Moldova (2014) și Comunicării Naționale Trei (2013):

  • temperaturi ridicate și valuri de căldură (creșterea cantității de energie utilizată pentru răcirea spațiilor locative și comerciale și răcirea în procesele industriale);
  • fenomene extreme (sporirea deteriorării rețelelor electrice, care prezintă pericole pentru transportul și distribuția energiei electrice);
  • secete (reducerea producției de biomasă; creșterea deficitului de apă, care ar putea deveni un obstacol pentru majorarea producerii de energie hidroelectrică și a celei produse în cogenerare);
  • schimbarea bilanțului utilizării energiei între diverse tipuri de combustibil.

  In cadrul evaluării sectoriale efectuate de experții naționali și internaționali (Proiect ADA/UNDP, 2016), s-au propus spre incorporarea în planificarea sectorială, având ca punct de intrare Strategia Energetică a Republicii Moldova până în 2030, următoarele măsuri de adaptare la schimbările climatice:

  • elaborarea unui sistem de prevenire și protecție a rețelelor electrice contra depunerilor de chiciură;
  • elaborarea programelor coordonate de dezvoltare a rețelelor electrice și construcția stațiilor de irigare a terenurilor agricole;
  • construcția unor opțiuni de rezervă de alimentare cu apă a CET-urilor din surse alternative;
  • crearea în apropierea CET-urilor a zonelor economice libere (ZEL) pentru activități economice de producție din domenii ce utilizează aburul sau apa caldă în procesele tehnologice (sere, instalații frigorifice cu absorbție, prelucrarea materiei prime agricole etc.);
  • crearea condițiilor favorabile implementării Standardului de Management Energetic (SM ISO 50001:2012 "Sisteme de management al energiei. Cerințe și Ghid de utilizare") la întreprinderile din sectorul energetic, industrial și public cu scopul sporirii eficienței energetice și diminuării intensității energetice;
  • construcția unei centrale de stocare a excesului de energie produs de parcurile eoliene și centralele electrice fotovoltaice, cu scopul stocării energiei și utilizării acesteia în orele lipsei de vânt și soare, la balansarea sarcinii electrice a sistemului electroenergetic național (SEN) etc.