|   Indicatori
 • toggllee_cautare Opțiuni de căutare
  remove_tag item
  remove_tag item
  remove_tag item
  remove_tag item
  remove_tag item
  remove_tag item

  Distribuie

 • Indicatori de adaptare la schimbările climatice
  Lista dată prezintă indicatori relevanți în contextul specific al adaptării la schimbările climatice în Republica Moldova. În baza acestor indicatori se efectuează monitorizarea, raportarea și evaluarea progreselor înregistrate în adaptarea la schimbările climatice, reducerea vulnerabilității, consolidarea rezilienței climatice.

  Utilizatorii pot selecta seturile de indicatori în dependență de: sectorul/domeniul pentru care indicatorul este relevant (sectoarele agricultură, resurse de apă, sănătate, silvicultură, transport și energie sunt considerate prioritare în procesul de adaptare a țării, datorită impactului ridicat al schimbărilor climatice); tematica indicatorului (aspectele adaptării reflectate de indicator: impacturi climatice, acțiuni de adaptare, rezultate ale adaptării, vulnerabilitate); tipul indicatorului (indicatori sectoriali; intersectoriali); furnizorii de date privind indicatorul (Ministerele de resort) etc.
  vezi mai mult
  Lista indicatorilor
  Denumire
  Nu sunt înregistrări