Atelier de lucru
privind Consultarea Autorităților Publice Locale referitor la prioritățile naționale de investiții în domeniul schimbărilor climatice, în cadrul angajamentului Republicii Moldova cu Fondul Verde pentru Climă. APL au identificat prioritățile investiționale pentru adaptarea la schimbările climatice pentru sectorul agricol.
Republica Moldova își fortifică capacitățile de accesare a resurselor financiare din Fondul Verde pentru Climă
Atelierul de lucru în cadrul proiectului ”Suport pentru Republica Moldova în stabilirea și fortificarea Autorității Naționale Desemnate, elaborarea cadrului strategic și dezvoltarea programului național de angajare cu Fondul Verde pentru Climă”
Fondul verde pentru climă (FVC/GCF)
Fondul verde pentru climă (FVC/GCF) este un fond global nou, creat pentru a sprijini eforturile țărilor în curs de dezvoltare de a răspunde provocărilor legate de schimbările climatice. GCF ajută țările în curs de dezvoltare să-și limiteze sau reducă emisiile de gaze cu efect de seră (GES) și să se adapteze la schimbările climatice.
Atelier de lucru cu scopul de a spori adaptarea Republicii Moldova la schimbările climatice
Captarea și utilizarea durabilă a apelor pluviale prin intermediul reabilitării iazurilor/heleșteielor existente și construcției altor noi a fost principalul subiect discutat în cadrul unui atelier de lucru, desfășurat, ieri la Chișinău.
  
Instituțiile bancare din Republica Moldova ar putea spori șansele țării de obținere a surselor financiare pentru proiecte de reducere a emisiilor de gaze și de adaptare la noile condiții de climă din Fondul Verde pentru Climă
05.10.2018     47  
Vineri, 5 octombrie 2018, reprezentanții instituțiilor bancare din țara noastră s-au reunit în cadrul unei mese rotunde pentru a discuta despre oportunitățile oferite de Fondul Verde pentru Climă (FVC) și condițiile de acreditare a sectorului bancar din Republica Moldova în procesul de angajament al țării noastre cu cel mai mare fond mondial ce sprijină țările în curs de dezvoltare în practicile de adaptare și de atenuare a schimbărilor climatice.
Noi oportunități privind schimbările climatice pentru țările din Europa de Est și Asia Centrală
18.09.2018     17  
În perioada 11-14 septembrie 2018, la Dushanbe, Tadjikistan peste 130 de participanți din 13 țări din Europa de Est și Asia Centrală în cadrul unui Dialog Structurat Regional au luat parte la discuții pentru a-și consolida parteneriatul cu Fondul Verde pentru Climă în domeniul atenuării fenomenului schimbărilor climatice și adaptării către acesta și pentru accesarea finanțărilor în aceste domenii.
Consultări interministeriale privind mecanismul de coordonare și procedura de non-obiecții, în procesul de angajare a Republicii Moldova cu Fondul Verde pentru Climă
23.07.2018     110  
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a organizat pe 20 iulie 2018, la Chișinău, consultări interministeriale privind mecanismul de coordonare și procedura de non-obiecții, în procesul de angajare a Republicii Moldova cu Fondul Verde pentru Climă.
Autoritățile publice locale au identificat prioritățile de investiții pentru adaptarea sectorului agricol la schimbările climatice
29.06.2018     260  
Autoritățile publice locale din țară s-au reunit, ieri, la Chișinău, în cadrul unui atelier de lucru pentru a identifica idei de proiecte de adaptare a sectorului agricol și social la schimbările climatice și a stabili prioritățile naționale de investiții în domeniu, în contextul angajării Republicii Moldova cu Fondul Verde pentru Climă (FVC).
Exercițiul practic de prioritizare a tematicilor naționale de investiții în schimbările climatice din cadrul cooperării Republicii Moldova cu Fondul Verde pentru Climă
28.06.2018     159  
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, cu suportul Organizației pentru Alimentație și Agricultură (FAO) și Oficiul Schimbarea Climei, a organizat, la Chișinău, un Atelier de Lucru pentru a consulta autoritățile publice locale referitor la prioritățile naționale de investiții în domeniul schimbărilor climatice, în cadrul angajamentului Republicii Moldova cu Fondul Verde pentru Climă (FVC).
La Chișinău va fi organizat un atelier de lucru pentru reprezentanții APL
26.06.2018     63  
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, cu suportul Organizației pentru Alimentație și Agricultură (FAO) și Oficiul Schimbarea Climei, organizează, la Chișinău, un atelier de lucru pentru a consulta autoritățile publice locale referitor la prioritățile naționale de investiții în domeniul schimbărilor climatice, în cadrul angajamentului Republicii Moldova cu Fondul Verde pentru Climă.
vezi mai mult: Noutăți
Fondul Verde pentru Climă (Green Climate Fund): structura, scopul și oportunitățile oferite
04.07.2018    
Fondul Verde pentru Climă (FVC)/Green Climate Fund (GCF) este un nou fond multilateral, care a fost inițiat de părți în cadrul Convenției-cadru a Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice în decembrie, 2011 ca o entitate operațională a mecanismului financiar în baza Articolului 11 al Convenției, cu privilegii și imunități de entitate juridică cu funcționare eficientă la nivel internațional și cu o capacitate juridică necesară pentru exercitarea funcțiilor sale și protejarea intereselor sale. În conformitate cu alineatele (4) și (6) din Instrumentul de guvernare, FVC va fi responsabil și va funcționa sub îndrumarea CONUSC.
Mecanismul de coordonare interinstituțională în procesul de angajare a țării cu Fondul Verde pentru Climă
04.07.2018    
Crearea mecanismului de coordonare interinstituțională are drept scop stabilirea aranjamentului instituțional de coordonare a procesului de angajare a Guvernului Republicii Moldova cu Fondul Verde pentru Climă (FVC). Având în vedere obiectivele de adaptare și atenuare a schimbărilor climatice, stabilite în Strategia Republicii Moldova de adaptare la schimbarea climei până în anul 2020 și Strategia de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova până în anul 2030, cât și obligațiunile Republicii Moldova față de Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite
Procedura de necontestare pentru proiectele Fondului Verde pentru Clima (FVC/GCF), rolul și funcțiile Autorității Naționale Desemnate (AND/DNA)
04.07.2018    
AND-urile sunt instituții guvernamentale, care servesc ca interfață și platformă de comunicare dintre țară și FVC. Mandatul AND-ului presupune acțiuni semnificative și ambițioase care vor contribui la combaterea schimbărilor climatice prin promovarea unei paradigme către emisii scăzute și durabile. Obiectivul principal de activitate al AND-ului este angajarea sa în atragerea mijloacelor financiare ale FVC-ului, în vederea finanțărilor programelor / proiectelor de țară în domeniul schimbărilor climatice, în conformitate cu strategiile și programele elaborate de Guvernul Republicii Moldova.
vezi mai mult: Articole

Referinţe

The GCF Structured Dialogue with Eastern Europe and Central Asia, DUSHANBE, TAJIKISTAN, 11-14 September 2018
The fourteen countries that make up the regions of Eastern Europe, Caucasus and Central Asia are all affected by climate change, which manifests itself through extreme weather events such as floods in the Western Balkan countries or long droughts in parts of Central Asia. Additionally, aging infrastructure leading to energy inefficiency, and high levels of inequality and vulnerability are further compounding these challenges.
Green Climate Fund B.20 meeting press release
SONGDO, 04 JUL 2018 The 20th meeting of the GCF Board ended today in Songdo, following four days of challenging and difficult discussions between Board members. Whilst positive decisions were made on important issues, such as a financial plan to manage the Commitment Authority of the Fund as it approaches replenishment, the Board was not able to add to its portfolio of 76 projects. Nor was the Board able to reach consensus on new policies in support of its investment criteria, or to add new partners as Accredited Entities.
The Green Climate Fund
GCF is a new global fund created to support the efforts of developing countries to respond to the challenge of climate change. GCF invests in adaptation and mitigation activities in developing countries, managing a project portfolio that is implemented by its partner organisations, known as Accredited Entities.
UN Climate Change Conference 2017
COP23 – Governments Meet to Fast Forward Implementation of Paris Agreement’s Goals.
NAP Global Network
The NAP Global Network aims to enhance national adaptation planning and action in developing countries through coordination of bilateral support and in-country actors.

Distribuie