Atelier de lucru
privind Consultarea Autorităților Publice Locale referitor la prioritățile naționale de investiții în domeniul schimbărilor climatice, în cadrul angajamentului Republicii Moldova cu Fondul Verde pentru Climă. APL au identificat prioritățile investiționale pentru adaptarea la schimbările climatice pentru sectorul agricol.
Republica Moldova își fortifică capacitățile de accesare a resurselor financiare din Fondul Verde pentru Climă
Atelierul de lucru în cadrul proiectului ”Suport pentru Republica Moldova în stabilirea și fortificarea Autorității Naționale Desemnate, elaborarea cadrului strategic și dezvoltarea programului național de angajare cu Fondul Verde pentru Climă”
Fondul verde pentru climă (FVC/GCF)
Fondul verde pentru climă (FVC/GCF) este un fond global nou, creat pentru a sprijini eforturile țărilor în curs de dezvoltare de a răspunde provocărilor legate de schimbările climatice. GCF ajută țările în curs de dezvoltare să-și limiteze sau reducă emisiile de gaze cu efect de seră (GES) și să se adapteze la schimbările climatice.
Atelier de lucru cu scopul de a spori adaptarea Republicii Moldova la schimbările climatice
Captarea și utilizarea durabilă a apelor pluviale prin intermediul reabilitării iazurilor/heleșteielor existente și construcției altor noi a fost principalul subiect discutat în cadrul unui atelier de lucru, desfășurat, ieri la Chișinău.
  
MADRM a organizat un atelier referitor la procedurile de obținere a finanțării din Fondul Verde pentru Climă
11.10.2019     15  
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a organizat un atelier de lucru pentru a explica procedurile legale de obținere a finanțării de la Fondul Verde pentru Climă (FVC), proceduri ce vizează atât Autoritatea Națională Desemnată (AND) cât și alte instituții guvernamentale responsabile de schimbările climatice, parteneri relevanți în raport cu FVC. De asemenea, au fost prezentate aspectele de conlucrare a AND-lui cu FVC, fiind descrise în Manualul Operațional al AND-lui, un produs comun al echipei de consultanți naționali ai proiectului.
UN Climate Summit paves the way for an ambitious and successful replenishment of the Green Climate Fund
24.09.2019     33  
New York, 23 September 2019 – Calls from UN Secretary-General António Guterres to double contributions to the Green Climate Fund were met by ambitious pledges from many countries, led by Sweden’s doubling of their contribution to USD 852 million. The new pledges made at the UN Climate Summit have raised the replenishment total beyond USD 7.3 billion, with more contributions expected at the pledging conference in Paris on 24-25 October.
Republica Moldova va putea beneficia de noi surse financiare pentru proiecte în domeniul atenuării și adaptării la schimbările climatice
02.09.2019     50  
În perioada 19-23 august 2019 la Songdo, Incheon (Republica Coreea), s-a desfășurat conferința de planificare globală a Fondului Verde pentru Climă (FVC). Evenimentul a reunit reprezentanți ai țărilor în curs de dezvoltare, pentru a discuta solicitările de resurse financiare de la FVC, ce vor fi direcționate către proiecte cu emisii reduse și rezistente la climă, în conformitate cu obiectivele Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice și Acordul de la Paris.
UN Climate Change News:
18.06.2019     104  
UN Climate Change Executive Secretary, Patricia Espinosa, sent out very clear signals for more ambitious climate action at the start of the UN Climate Change Conference in Bonn (SB50). She described the current situation as a ”climate emergency” and called on everyone to take part in ”the fight of our lives”.
Încălzirea globală cu 1.5 °C
23.01.2019     182  
Raportul special al Grupului interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC) referitor la impactul încălzirii globale cu 1,5 °C peste nivelurile preindustriale și la direcțiile conexe de evoluție a emisiilor globale de gaze cu efect de seră în contextul consolidării răspunsului global la amenințarea schimbărilor climatice, dezvoltarea durabilă și eforturile de eradicare a sărăciei.
Comunicatorii instituțiilor ce gestionează domeniile afectate de schimbările climatice, s-au întrunit în cadrul unui atelier de lucru
17.12.2018     217  
Pe 15 decembrie 2018, comunicatorii instituțiilor ce gestionează domeniile afectate de schimbările climatice, s-au întrunit în cadrul unui atelier de lucru, organizat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, cu suportul Oficiului Schimbarea Climei.
vezi mai mult: Noutăți
Republic of Moldova`s Country Programme for the engagement with GCF
18.12.2018    
At the Paris Conference in 2015, the Republic of Moldova put forward its "Intended Nationally Determined Contribution" (INDC) with a commitment to reduce, by 2030, the net greenhouse gas emissions by 64-78% relative to 1990 levels. The document also sets the objectives for adaptation to climate change. The country puts efforts to attaint ambitious goals, at the same time seeking external support in the form of financial resources, technology transfer, and technical assistance.
Operational aspects regarding the activity of the National Designated Authority of the Republic of Moldova in relation to the Green Climate Fund and the Accredited Entities
18.12.2018    
The Operational Manual describes the procedures governing the commitments of GCF National Designated Authority of Moldova in the context of country’s engagement with Green Climate Fund. It will guide and provide support to Accredited Entities (EAs) and potential beneficiaries operating on Moldova’s territory on the national level coordination process during the access of Fund’s financial resources.
Procedura de acreditare a Entităților Naționale cu Fondul Verde pentru Climă (FVC/GCF)
18.11.2018    
Fondul Verde pentru Climă (FVC) este cel mai mare fond internațional care sprijină țările în curs de dezvoltare să limiteze sau să reducă emisiile de gaze cu efect de seră și să se adapteze impactul schimbărilor climatice prin finanțarea proiectelor înaintate de Entități Acreditate. Pentru a accesa finanțarea, aceste instituții/ entități trec printr-un proces de ”acreditare”, destinat să evalueze capacitățile de gestiune financiară și de protejare a proiectelor și programelor finanțate împotriva oricăror efecte neprevăzute de mediu și/sau sociale.
vezi mai mult: Articole

Referinţe

UN Climate Action Summit 2019
UN Secretary-General António Guterres is asking leaders, from government, business and civil society, to come to the 2019 Climate Action Summit on 23 September with plans to address the global climate emergency. The Summit will spark the transformation that is urgently needed and propel action that will benefit everyone.
Global Programming Conference drives stronger GCF climate support
SONGDO, 19-23 AUG 2019 The GCF Global Programming Conference has brought together representatives from 135 developing countries, including 50 Ministers, to chart the best ways to direct climate finance flows to match the ambitions, needs and coalescing paths of practical climate action across the planet.
Bonn Climate Change Conference - June 2019
The Bonn Climate Change Conference (SB50) will host a wide range of events, meetings, and negotiating sessions that will set the stage for raising ambition to curb greenhouse gas emissions, accelerate resilience-building efforts, and ensure that climate policy is built on a solid foundation of the best available science and knowledge.
GLOBAL WARMING OF 1.5°C
An IPCC special report on the impacts of global warming of 1.5 °C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty.
NAP Global Network
The NAP Global Network aims to enhance national adaptation planning and action in developing countries through coordination of bilateral support and in-country actors.

Distribuie