|  Presa   |  Noutăți  |  Consultarea cu părțile interesate a Programului de Țară a Republicii Moldova de angajare cu Fondul Verde pentru Climă și a Manualului Operațional al Autorității Naționale Desemnate
 • Categorii Categorii

  Distribuie

 • Consultarea cu părțile interesate a Programului de Țară a Republicii Moldova de angajare cu Fondul Verde pentru Climă și a Manualului Operațional al Autorității Naționale Desemnate

   17.12.2018    603 Accesări       

  Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, a elaborat Manualul Operațional al Autorității Naționale Desemnate și Programul de Țară privind angajarea Republicii Moldova cu Fondul Verde pentru Climă, iar pe data de 13.12.2018 proiectele acestor documente au fost supuse consultărilor cu părțile interesate.

  Secretarul de Stat al ministerului, Valentina Țapiș, reprezentant oficial  al Autorității Naționale Desemnate (AND) pentru Fondul Verde pentru Climă (FVC), a menționat, în discursul său, că Fondul este unul multilateral, ce a fost instituit de către țările industrial dezvoltate parte la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei, iar activitatea acestuia este îndreptată spre limitarea creșterii temperaturii medii globale cu cel mult 2oCelsius comparativ cu perioada preindustrială, prin acordarea de sprijin financiar pentru proiecte de limitare sau reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și adaptarea la efectele schimbărilor climatice.

  "Astăzi în cadrul acestui Atelier de lucru discutăm despre două aspecte importante pe care Republica Moldova trebuie să le dețină în accesarea resurselor financiare ale FVC. Primul aspect se referă la necesitatea elaborării viziunii strategice a țării de angajare cu FVC prin abordare de program și care se reflectă în documentul "Programul de Țară al Republicii Moldova în angajarea cu Fondul Verde pentru Climă", iar al doilea se referă la necesitatea elaborării și aprobării unui mecanism de coordonare intersectorială în aprobarea investițiilor privind schimbările climatice, precum și a rolului funcțiilor și responsabilităților Autorității Naționale Desemnate în cadrul procedurii de examinare a propunerilor de proiect și de eliberare a scrisorii privind "lipsa de obiecții"", a precizat Secretarul de Stat, Valentina Țapiș.

  În cadrul evenimentului au fost prezentate ambele componente ale Programului de Țară: adaptare și atenuare, unde s-a atras atenția la: aspectul posesiunii de țară, criteriile de eligibilitate ale notelor conceptuale și propunerilor de proiecte, prioritățile investiționale ale țării, precum și ideile de proiecte a fi preluate de Entitățile Acreditate cu FVC și a contribui la elaborarea portofoliului de țară în angajarea cu FVC.

  Totodată, a fost prezentat și proiectul Manualului Operațional, care descrie procedurile naționale de activitate a Autorității Naționale Desemnate, precum și ale Entităților Acreditate la FVC care activează pe teritoriul Moldovei, văzute în contextul regulilor stabilite de Fondul Verde pentru Climă și cadrul instituțional și legal național în domeniul schimbărilor climatice.

  La final, reprezentanții Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și-au exprimat disponibilitatea de a spori cooperarea și comunicarea dintre părțile interesate, inclusiv cele ce gestionează domeniile afectate de schimbările climatice, pentru a impulsiona procesul de elaborare a propunerilor de proiect și înaintarea acestora către FVC.

  Toate comentariile și obiecțiile expuse vor fi luate în considerație la perfectarea versiunilor finale ale acestor două documente, care apoi vor fi înaintate FVC spre coordonare și aprobare.

  Menționăm că proiectul Programului de Țară și Manualul Operațional, au fost elaborate cu suportul Oficiului Schimbarea Climei în cadrul proiectului "Suport pentru Republica Moldova în stabilirea și fortificarea AND (Autoritate Națională Desemnată), elaborarea cadrului strategic și dezvoltarea programului național de angajare cu Fondul Verde pentru Climă (FVC)".

  Serviciul informare și comunicare cu mass media