|  Presa   |  Articole  |  Draft: Manualul Operațional privind activitatea Autorității Naționale Desemnate a Republicii Moldova în relația cu Fondul Verde pentru Climă
 • Categorii Categorii

  Distribuie

 • Draft: Manualul Operațional privind activitatea Autorității Naționale Desemnate a Republicii Moldova în relația cu Fondul Verde pentru Climă

   12.02.2020    256 Accesări       

  PREFAȚĂ

  La cea de-a 17-a Conferință a Părților la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei (CONUSC) prin Decizia 3/CP.17 la 11 decembrie 2011 a fost creat Fondul Verde pentru Climă (FVC). Fondul dat a fost desemnat în calitate de entitate operațională a mecanismului financiar prevăzut de articolul 11 al Convenției. La fel, s-a stabilit că scopul Fondului Verde pentru Climă va fi axat pe o contribuție esențială și ambițioasă la realizarea obiectivului final al CONUSC. În contextul dezvoltării durabile, Fondul va promova o schimbare de paradigmă către construirea unor căi de dezvoltare cu emisii reduse și rezistente la schimbările climatice, prin sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare în limitarea sau reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și adaptarea la efectele schimbărilor climatice, ținând seama de nevoile acestor țări care sunt deosebit de vulnerabile la efectele negative ale schimbărilor climatice. Programul de pregătire (Readiness) al Fondului Verde pentru Climă, în comun cu PNUD, UNEP și World Resource Institute, acordă sprijin țărilor pentru un acces sporit la finanțarea internațională privind schimbările climatice. Prin intermediul Programului este acordat sprijin Autorităților Naționale Desemnate (AND) sau punctelor focale nominalizate ale Fondului Verde pentru Climă pentru angajările pe care urmează să le facă țara față de Fond. Obiectivele principale ale programului de pregătire sunt în concordanță cu instrumentele de guvernare ale Fondului și cu deciziile anterioare ale Conferințelor Părților la CONUSC.

  Acordul de finanțare privind implementarea Programului de pregătire a țării (Readiness) prin intermediul proiectului „Suport pentru Republica Moldova în stabilirea şi fortificarea Autorității Naționale Desemnate, elaborarea cadrului strategic şi dezvoltarea programului național de angajare cu Fondul Verde pentru Climă" a fost semnat între Republica Moldova și Fondul Verde pentru Climă la 28 aprilie 2017. Pregătirea și sprijinul acordat vor contribui la sporirea capacităților instituționale și definitivarea mandatului Autorității Naționale Desemnate în relațiile sale față de Fondul Verde pentru Climă. Consolidând capacitățile Autorității Naționale Desemnate, Republica Moldova va putea să acceseze direct, prin intermediul entităților naționale acreditate, sau indirect, prin intermediul entităților internaționale acreditate, mijloace financiare ale Fondului.

  Prezentul Manual Operațional descrie procedurile ce guvernează activitatea Autorității Naționale Desemnate văzute în contextul regulilor stabilite de Fond și cadrul instituțional și legal național în domeniul schimbărilor climatice. Acesta va servi ca suport în procesul de conformare cu cerințele statutare și procedurile administrative impuse ulterior de Autoritatea Națională Desemnată.

  vezi mai mult >>