|  Presa   |  Noutăți  |  Republica Moldova ar putea beneficia de noi oportunități de finanțare pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și adaptarea la schimbările climatice
 • Categorii Categorii

  Distribuie

 • Republica Moldova ar putea beneficia de noi oportunități de finanțare pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și adaptarea la schimbările climatice

   02.04.2018    1309 Accesări       

  Republica Moldova ar putea beneficia de noi oportunități de finanțare a proiectelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, atenuare și adaptare la schimbările climatice. Suportul ar putea veni din partea Fondului Verde pentru Climă (FVC), cel mai mare fond mondial ce sprijină țările în curs de dezvoltare în practicile de adaptare și de atenuare a schimbărilor climatice. În acest sens, la Chișinău, autoritățile centrale au organizat o consultare interministerială pentru a discuta despre prioritățile de finanțare ale Fondului, a identifica obiectivele de țară în obținerea surselor financiare și de a stabili care sunt responsabilitățile și principalele acțiuni ale părților interesate. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului cu sprijinul Oficiului Schimbarea Climei, în cadrul proiectului „Suport pentru Republica Moldova în stabilirea și fortificarea Autorității Naționale Desemnate, elaborarea cadrului strategic și dezvoltarea programului național de angajare cu Fondul Verde pentru Climă" finanțat de Fondul Verde pentru Climă.

  În debutul evenimentului, șeful Serviciului protecției solului și subsolului din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Victor Gălușcă, a comunicat că ministerul va oferi suportul necesar pentru a dezvolta cunoștințele, a obține experiența necesară pentru ca țara noastră să beneficieze de un număr cât mai mare de proiecte finanțate din Fondul Verde pentru Climă (FVC).

  „Consolidarea capacităților ministerului va permite comunicarea eficientă cu Secretariatul Fondului respectiv, inclusiv gestionarea procesului operațional al FVC, dar și elaborarea cadrului legal al țării noastre ce va facilita accesarea surselor financiare ale Fondului. Elaborarea unui Program de țară în domeniul adaptării la schimbările climatice și atenuarea acestui fenomen este primul pas obligatoriu în intenția de a obține finanțare. În proces vor fi implicate toate instituțiile ce gestionează domeniile afectate de schimbările climatice, pentru a promova noile oportunități de finanțare și a eficientiza cooperarea și colaborarea în elaborarea Programului de țară", a subliniat Victor Gălușcă.

  În contextul, accesării de către beneficiari a surselor financiare disponibile din FVC, Vasile Scorpan, managerul Oficiului Schimbarea Climei a menționat că doar instituțiile acreditate pot beneficia de finanțare.

  „Oricine vrea să beneficieze de finanțare a proiectelor de atenuare și adaptare la schimbările climatice din cadrul FVC trebuie să îndeplinească anumite condiții impuse de acest Fond. În țara noastră, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului este Autoritatea Națională Desemnată (AND) pentru FVC, instituție responsabilă de stabilirea la nivel național a unui cadru legal și instituțional ce va asigura atragerea suportului financiar din acest Fond de către autoritățile publice, sectorul privat și cel neguvernamental. FVC este disponibil să ofere Proiecte de diferite categorii, începînd cu cîteva sute de mii  USD și continuând cu sute de milioane de USD.  Pentru obținerea suportului financiar din cadrul acestui Fond țara trebuie să demonstreze că deține capacități de elaborare, promovare și implementare a unor asemenea  proiecte. După doi ani de consultări și instruiri sperăm că AND - ul din Republica Moldova va avea o astfel de capacitate", a subliniat Vasile Scorpan, managerul Oficiului Schimbarea Climei.

  La rândul său, Ala Druță, managerul Proiectului „Suport pentru Republica Moldova în stabilirea și fortificarea Autorității Naționale Desemnate, elaborarea cadrului strategic și dezvoltarea programului național de angajare cu Fondul Verde pentru Climă" a vorbit despre accesul la resursele Fondului și tipul de proiecte eligibile.

  „Vor fi finanțate proiecte micro, mici, medii și mari. Investițiile pot fi sub forma de granturi, împrumuturi, acțiuni sau garanții. Nici un proiect nu va fi implementat dacă nu va fi fezabil și nu va avea o adiționalitate climatică. Altfel spus proiectul trebuie să contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și la procesul de adaptare la schimbările climatice. Suma totală de care poate beneficia Republica Moldova din FVC nu este limitată, însă pentru aceasta țara trebuie să aibă capacitatea necesară pentru a atrage astfel de proiecte", a precizat Ala Druță.

  Menționăm că, Fondul Verde pentru Climă este un fond multilateral, ce a fost instituit de țările industrial dezvoltate, parte la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei. Activitatea Fondului este îndreptată spre realizarea efortului țărilor parte la Convenție, pentru limitarea creșterii temperaturii medii globale cu cel mult 2 grade Celsius, comparativ cu perioada preindustrială, prin acordarea de sprijin financiar țărilor în curs de dezvoltare pentru limitarea sau reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și adaptarea la schimbările climatice. Prin acest suport țara noastră ar putea să își atingă obiectivele în domeniul atenuării și adaptării la schimbările climatice.

  La ședința de consultare interministerială au participat specialiști ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, consultanți naționali în domeniul adaptării și atenuării fenomenului schimbărilor climatice, precum și reprezentanți ai Oficiului Schimbarea Climei.

   

  30 martie 2018