|  Tematici   |  Sănătate   |  Rapoarte  |  Concurs pentru articole jurnalistice cuprivire la problemele de adaptare la schimbările climatice
 • Categorii Categorii

  Distribuie

 • Concurs pentru articole jurnalistice cuprivire la problemele de adaptare la schimbările climatice

   02.10.2017    668 Accesări       

  Oficiul "Schimbarea Climei" lansează un concurs pentru articole jurnalistice cuprivire la problemele de adaptare la schimbările climatice

  Oficiul "Schimbarea Climei", Ministerul Mediului prin intermediul ProiectuluiADA/PNUD "Suport pentru Procesul Național de Planificare a Adaptării RepubliciiMoldova la Schimbările Climatice" lansează un concurs pentru articole jurnalistice cuprivire la problemele de adaptare la schimbările climatice, deschis tuturor jurnaliștilordin presa națională și locală, mass media online, radio și televiziune. Obiectivul este dea-i încuraja pe reprezentanții mass media să se specializeze în scrierea informațiilor cețin de adaptarea Republicii Moldova la schimbările climatice, de a le spori interesul fațăde acest subiect, de a contribui la elaborarea și promovarea unei platforme decomunicare eficientă în domeniul schimbărilor climatice, precum și de a responsabilizasocietatea față de procesul de adaptare.

  Concursul de materiale jurnalistice privind adaptarea la schimbările climatice este deschis, astăzi, 30 iunie până la 1 octombrie 2017. Vor fi admise în concurs articolelejurnalistice elaborate și difuzate, publicate în perioada 1 iulie - 1 octombrie 2017.

  Vor fi acceptate articole de știri, analize, reportaje, interviuri, editoriale, articole deopinie și imagini ilustrative (infografice originale sau fotografii care au fost publicateînsoțite de comentarii relevante) ce se referă la:

  • impactul schimbărilor climatice asupra economiei și   populației din țara noastră,inclusiv asupra grupurilor vulnerabile;
  • necesitățile adaptării la schimbările climatice la nivel național, sectorial șicomunitar;
  • identificarea și promovarea acțiunii de adaptare la nivel național și sub-național, înspecial la nivel comunitar;
  • dezvoltarea durabilă și acțiunile de adaptare la schimbările climatice;
  • sensibilitatea urbană la efectele schimbărilor climatice;
  • abordarea problemei schimbărilor climatice din perspectiva egalității de gen;
  • securitatea și siguranța alimentară în condițiile schimbărilor climatice;
  • impactul schimbărilor climatice asupra ecosistemelor și biodiversității din Republica Moldova.

  Un juriu alcătuit din profesioniști  din mass media și ONG-uri vor examina lucrărileadmise și vor desemna câștigătorii. 

  Articolele vor fi evaluate în funcție de complexitate, relevanța tematică, calitatea documentării pe parcursul elaborării articolului, originalitatea subiectului, instrumente deprezentare și vizualizare a datelor, impact, respectarea eticii, acumularea de informații înproces.

  Participanții vor trebuie să expedieze minim 3 materiale pentru a intra în concurs și audreptul de a participa la una din următoarele categorii:  

  1) Media Print (pentru articole publicate în știri, pagini web);

  2) Radio (pentru materialele în versiune audio);

  3) TV (pentru materialele în versiune video);

  4) Blog (text comentariu/analiză/opinie publicat pe blogul personal sau pe o platformăcomună)

  Pentru fiecare categorie va fi stabilit un singur câștigător și va fi oferit un premiubănesc în valoare de 5 mii de lei.

  Publicațiile/ materialele pot fi trimise în formă electronică (link-ul sursei unde a fostpublicat), tipărit, audio și video, la următoarea adresă de e-mail:  adapt@clima.md  cutitlul  concurs   pentru   articole   jurnalistice cu privire   la   problemele de adaptare laschimbările climatice. De asemenea, acestea pot fi trimise prin poștă sau aduse într-unplic sigilat la adresa: Str. Mitropolit Dosoftei 156a, bir. 36, mun. Chisinau, RepublicaMoldova, cu inscripția concurs pentru articole jurnalistice cu privire la problemele deadaptare la schimbările climatice. Persoana de contact Ala Druță, manager de proiect.

  Ceremonia de decernare a premiilor va avea loc pe 15 noiembrie în cadrul unei mese rotunde cu referire la Impactul schimbărilor climatice asupra omenirii și principalele acțiuni de adaptare ale țării noastre.

  Calendarul competiției:

  • 30 iunie 2017: lansarea concursului
  • 30 iunie - 1 octombrie: desfășurarea competiției
  • 1 octombrie: termen limită pentru participarea în concurs la toate categoriile
  • 2 - 10  octombrie : jurizare
  • 15 octombrie: anunțarea câștigătorilor.