|  Press   |  News  |  5 iunie – Ziua Mondială a Mediului
 • Categories Categories

  Share

 • 5 iunie – Ziua Mondială a Mediului

   06.06.2018    717 Views       

  La Chișinău a fost marcată Ziua Mondială a Mediului. Evenimentul public cu tematica "Noua viziune a Republicii Moldova privind guvernarea de mediu", a fost organizat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și mediului cu suportul Oficiului Schimbarea Climei, în cadrul proiectului „Suport pentru Republica Moldova în stabilirea şi fortificarea Autorității Naționale Desemnate, elaborarea cadrului strategic şi dezvoltarea programului național de angajare cu Fondul Verde pentru Climă (FVC)". Obiectivul a fost de a discuta public despre problemele ecologice, a spori informarea și conștientizarea populației cu referire la importanța protecției resurselor naturale, precum și de a reaminti populației cât de necesar este de a mobiliza toate eforturile pentru a manifesta grijă pentru patrimoniul natural și a asigura continuitatea vieții pe planetă.

  În acest an, Ziua Mediului este dedicată acțiunilor de diminuare a poluării cu materiale din plastic, inclusiv prin susținerea eforturilor de eliminare a plasticului de unică folosință şi de reciclare a acestuia.

  La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, parteneri de dezvoltare, autorități administrative din subordinea MADRM, ONG-uri de mediu.

  "Această zi este un prilej de a ne uni eforturile: instituțiile guvernamentale, administrațiile publice locale, mediul de afaceri, organizațiile nonguvernamentale, mass-media, pentru acțiuni comune menite să atragă atenţia asupra necesităţii protecţiei mediului înconjurător și a resurselor naturale. Anul acesta, tema abordată la nivel mondial este combaterea poluării mediului cu plastic, ce îndeamnă  guvernele, industria, comunitățile, oamenii să se unească și să reducă urgent producția și utilizarea excesivă a plasticului de unică folosinţă care poluează mediul înconjurător, mările și oceanele, amenințând sănătatea umană și bineînțeles să găsească alternative durabile", a subliniat, în discursul de debut al evenimentului,  ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Liviu Volconovici.

  În cadrul evenimentului participanții au vorbit despre riscurile de sănătate asociate cu utilizarea și eliminarea materialelor plastice, efectele negative urmare a poluării mărilor și oceanelor, precum și impactul negativ al schimbărilor climatice asupra apelor de suprafață și subterane, a faunei sălbatice etc.

  În contextul impactului schimbărilor climatice, Vasile Scorpan, managerul Oficiului Schimbarea Climei, a vorbit despre noile oportunități de finanțare a proiectelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, atenuare și adaptare la schimbările climatice, subliniind importanța parteneriatului cu Fondul Verde pentru Climă (FVC), cel mai mare fond mondial ce sprijină țările în curs de dezvoltare în practicile de adaptare și de atenuare a schimbărilor climatice.

  "Fondul Verde pentru Climă este disponibil să ofere Proiecte de diferite categorii, de la câteva sute de mii de dolari până la sute de milioane de dolari. Investițiile pot fi sub forma de granturi, împrumuturi, acțiuni sau garanții. Oricine vrea să beneficieze de finanțare a proiectelor de atenuare și adaptare la schimbările climatice din cadrul Fondului trebuie să îndeplinească anumite condiții. Suma totală de care poate beneficia Republica Moldova nu este limitată, însă pentru aceasta țara trebuie să aibă capacitatea necesară pentru a atrage astfel de proiecte", a subliniat Vasile Scorpan, managerul Oficiului Schimbarea Climei.

  În sensul informării cu referire la oportunitățile oferite de Fondul verde pentru Climă, celor peste 150 de participanți, le-au fost distribuite informații despre structura, scopul și oportunitățile oferite de Fondul Verde pentru Clima (FVC/GCF), procedura de necontestare pentru proiecte, rolul și funcțiile Autorității Naționale Desemnate (AND/DNA), precum și mecanismul de coordonare interinstituțională în procesul de angajare a țării cu Fondul.

  "Prin astfel de evenimente se evidențiază problemele de mediu existente pe plan local, naţional, regional şi global, se reamintește anual omenirii cât de grave pot deveni lucrurile dacă nu se manifestă grija pentru patrimoniul natural și că trebuie mobilizate toate eforturile pentru a asigura continuitatea vieţii pe această planetă", a precizat ministrul Liviu Volconovici.

  Amintim, Adunarea Generală a ONU a stabilit, în anul 1972, cu prilejul Conferinței de la Stockholm privind Mediul, Ziua Mondială a Mediului (World Environment Day) marcată, în fiecare an, pe data de 5 iunie.