|  Press   |  News  |  MADRM și Oficiul Schimbarea Climei au organizat două ateliere de lucru despre regulile și procedurile de finanțare a proiectelor din Fondul Verde pentru Climă
 • Categories Categories

  Share

 • MADRM și Oficiul Schimbarea Climei au organizat două ateliere de lucru despre regulile și procedurile de finanțare a proiectelor din Fondul Verde pentru Climă

   20.11.2019    423 Views       

  18 noiembrie 2019, Chișinău - Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului cu suportul Oficiului Schimbarea Climei (Autoritate Națională Desemnată/AND) a organizat două ateliere de lucru, în care a prezentat prioritățile investiționale ale țării privind schimbările climatice, regulile și procedurile AND referitor la propunerile de proiecte înaintate spre finanțare către Fondul Verde pentru Climă (FVC). Evenimentele au fost organizate în prima și a doua jumătate a zilei de joi, 14 noiembrie 2019.

  La ateliere au participat reprezentanți ai sectorului privat și reprezentanți ai instituțiilor/ Entitățile Acreditate sau cu potențial de acreditare la Fondul Verde pentru Climă.

  Scopul atelierului de lucru dedicat sectorului privat a fost de a informa potențialii beneficiari, despre oportunitățile de obținere a finanțării de la FVC, dar și despre rolul sectorului privat ca și catalizator al acțiunii climatice la nivel de țară. Totodată, participanților le-au fost aduse la cunoștință procedurile Autorității Naționale Desemnate în selectarea intervențiilor de adaptare și atenuare a schimbărilor climatice prin intermediul proiectelor FVC.

  În aceeași ordine de idei, principalele subiecte abordate în cadrul atelierelor de lucru au vizat prioritățile investiționale ale Republicii Moldova în angajarea cu Fondul Verde pentru Climă; procedurile naționale din Manualul Operațional al Autorității Naționale Desemnate în selectarea notelor conceptuale și propunerilor de proiecte înaintate către FVC, importanța politicii egalității de gen în realizarea proiectelor, dar și importanța Facilității Sectorului Privat al FVC în susținerea propunerilor de proiecte parvenite de la sectorului privat.

  "Organizațiile și Asociațiile pe care dvs. le reprezentați sunt parte componentă a acestui proces și vor avea un rol decisiv în promovarea proiectelor finanțate de către FVC. Sper că discuțiile de astăzi vor fi constructive și vor contribui la înțelegerea de către toate părțile interesate a acestor proceduri, astfel ca ele ulterior să fie puse în aplicare", a subliniat Valentina Țapiș, șef al Secției politici de aer și schimbări climatice, agresându-se reprezentanților sectorului privat, participanți la atelier.

  Pe parcurs, organizatorii au comunicat că Fondul Verde pentru Climă este o oportunitate majoră pentru obținerea de investiții în domeniul schimbărilor climatice în bază de proiecte programe de 10-250 milioane $SUA, doar pentru un proiect. Resursele financiare pot fi oferite sub formă de grant, împrumut concesional, garanții sau sub alte forme. Condițiile de bază pentru obținerea finanțării fiind ca proiectele să rezolve problemele cauzate de schimbările climatice și să contribuie la dezvoltarea cu emisii reduse și reziliență a țării.

  În aceeași ordine de idei, eligibile pentru finanțare sunt proiectele din sectoarele agricultură, silvicultură, gestionarea durabilă a apei, sănătate, transport, eficiență energetică. Prioritățile de finanțare fiind gestionarea durabilă a solului (conservarea solului, agricultură ecologică etc.), promovarea sistemelor de irigare eficiente, implementarea și distribuirea la toate nivelurile a soiurilor cu potențial adaptiv ridicat, creșterea securității alimentare, sporirea aprovizionării și gestionarea cererii de apă, prevenirea, avertizarea timpurie, gestionarea și depășirea impactului evenimentelor meteorologice extreme (valuri de căldură și de frig, inundații), protecția împotriva impactului mediului asupra infrastructurii de transport (drumuri, poduri, viaducte, căi ferate, piste), promovarea conexiunii dintre sistemele apă-energie-utilizarea terenurilor cu accent pe sursele regenerabile de energie etc.

  Atelierul de Lucru destinat Entităților internaționale Acreditate la FVC și celor naționale cu potențial de acreditare la Fondul verde pentru Climă a avut ca scop prezentarea procedurilor și rigorilor naționale în selectarea notelor conceptuale și a propunerilor de proiecte înaintate spre finanțare către FVC, expuse în versiunea draft a Manualului Operațional. Acest eveniment servind totodată ca o oportunitate de a discuta cu EA prioritățile investiționale ale țării ca parte componentă a Programului de Țară a Republicii Moldova de angajare cu FVC și a afla opinia participanților AL. Atât procedurile incluse în MO, cât și PȚ reprezintă documente prin care țara își manifestă posesiunea de țară vis-a- vis de acțiunea climatică a fi implementată prin proiecte FVC.

  Atelierele de lucru au fost organizate în cadrul Proiectului: "Suport pentru Republica Moldova în stabilirea și fortificarea AND (Autoritate Națională Desemnată), elaborarea cadrului strategic și dezvoltarea programului național de angajare cu Fondul Verde pentru Climă (FVC)". Proiectul este finanțat de către Fondul Verde pentru Climă și are ca scop dezvoltarea capacităților echipei Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în calitate de Autoritate Națională Desemnată de a gestiona procesul operațional al FVC, a comunica eficient cu Consiliul și Secretariatul Fondului și, în final, a perfecta cadrul instituțional și legal al Republicii Moldova, astfel ca țara noastră ulterior să poată accesa direct finanțarea proiectelor din resursele FVC.

  Notă: Fondul Verde pentru Climă este un fond multilateral, care a fost instituit de către țările industrial dezvoltate parte la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei. Activitatea Fondului este îndreptată spre realizarea eforturilor țărilor parte la Convenție pentru limitarea creșterii temperaturii medii globale cu cel mult 2 oCelsius comparativ cu perioada preindustrială, prin acordarea de sprijin financiar țărilor în curs de dezvoltare pentru limitarea sau reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și adaptarea la efectele schimbărilor climatice. Pentru a deveni eligibilă pentru obținerea suportului financiar din cadrul Fondului Verde pentru Climă țările, inclusiv și Republica Moldova, trebuie să îndeplinească anumite rigori stabilite de către Fond.