|  Press   |  News  |  Comunicat SHSM
 • Categories Categories

  Share

 • Comunicat SHSM

   03.11.2017    743 Views       

  Serviciul Hidrometeorologic de Stat al Republicii Moldova (SHS) a organizat pe 3 noiembrie 2017, la Chișinău, un atelier de lucru cu tematica "Utilizarea informației Hidrometeorologice a Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS) de către beneficiari, consumatori și partenerii relevanți".

  Scopul evenimentului a fost de a comunica  rezultatele parteneriatului de colaborare  dinte SHS și ZAMG (Institutul Central de Meteorologie și Geodinamică din Austria), de a prezenta comparativ serviciile îmbunătățite, calitatea gestionării datelor, inclusiv actualizarea paginii web, având drept obiectiv general promovarea și îmbunătățirea serviciilor prestate publicului țintă și beneficiarilor finali, precum și de a spori accesul publicului larg și a grupurilor specifice de utilizatori la aceste date. De asemenea, în cadrul atelierului a fost prezentat ghidul informativ privind utilizarea noii pagini web, au fost dezbătute necesitățile informaționale ale beneficiarilor și consumatorilor în domeniul informației hidrometeorologice și calității componentelor de mediu, precum și s-a discutat despre necesitățile specifice domeniului de activitate.

  La atelierul de lucru au participat reprezentanții instituțiilor deservite  de SHS: Agenția „Apele Moldovei", Agenția „Moldsilva", Agenția Națională de Dezvoltare Rurală (ACSA), S.A. „Apă-Canal", Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor", Agenția Ecologică Chișinău, Centrul de Sănătate Publică mun. Chișinău, Î.S. „Calea Ferată din Moldova", Instituția Publică „Căpitănia Portului Giurgiulești", Inspectoratul Național de Patrulare, Î.S. „Direcția Nodului Hidrotehnic Costești-Stînca", IREI „Lumteh", Î.S. „Moldelectrica", IPAPS „Nicolae Dimo", Inspectoratul Ecologic de Stat, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Serviciul Piscicol, Poliția de Frontieră, Primăria mun. Chișinău, Serviciul Special pentru Influențe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice, Oficiul de Carbon, Direcția Generală Mobilă și Căi Comunicare, Î.M. Regia Exdrupo, Î.S. Servicii Pază a MAI.

  În debutul evenimentului beneficiarii și reprezentanți ZAMG, au apreciat colaborarea eficientă și și-au exprimat disponibilitatea de a continua cooperarea în domeniu.

  Șeful Serviciului Clienți, al Institutului Central pentru meteorologie și Geodinamică din Austria, Andreas Schaffhauser a vorbit despre obiectivele proiectului și scopul cooperării cu SHS din Republica Moldova.

  "Calitatea datelor și a serviciilor publice oferite de Serviciul Hidrometeorologic din țara dumneavoastră au fost îmbunătățite conform Standardelor Organizației Mondiale de Meteorologie (WMO). Am oferit suport pentru ca SHS din Republica Moldova să devină membru al EUMETNET/Meteoalarm  pentru ca să îmbunătățim difuzarea informațiilor de avertizare meteo către factorii de decizie dar și cetățeni. Cu siguranță acest proiect a sporit accesibilitatea serviciilor oferite de SHS, îi oferă o prezență profesională on-line și i-a sporit imaginea instituțională", a precizat Andreas Schaffhauser.

  Prim-vicedirectorul Serviciului Hidrometeorologic de Stat, Violeta Bălan a comunicat care sunt serviciile și produsele SHS, rolul și activitățile instituției pe care o reprezintă, precum și și-a exprimat recunoștința tuturor partenerilor pentru suportul oferit și realizarea proiectului.

  "Prin intermediul proiectului PNUD „Suport pentru Procesul Național de Planificare a Adaptării Republicii Moldova la Schimbările Climatice" și parteneriatului cu colegii de la ZAMG (Institutul de Meteorologie şi Geodinamică din Austria) SHS a devenit membru al programei EUMETNET (EMMA/Meteoalarm și OPERA) din 1 ianuarie 2016. S-au efectuat lucrări de instalare a Sistemului informatic de vizualizare, prelucrare, ediție și producție automatizată a datelor în procesul de prognozarea vremii SYNERGIE și METEOFACTORY împreuna cu firmele Meteo France Internațional și DAAC System. Sistemul Synergie, include mai mulți parametri ca: imaginele satelitare, modelul numeric de prognozare Arpege, mesajele SYNOP de la stațiile meteorologice din întreaga Europă, etc. Toate serviciile și produsele Serviciului Hidrometeorologic de Stat sunt mult mai utile, eficiente, ușor de accesat. Mulțumim partenerilor pentru suportul oferit", a subliniat Violeta Bălan, prin-vicedirector al Serviciului Hidrometeorologic de Stat.

  În cadrul evenimentului au fost organizate dezbateri în grupuri cu utilizatorii informaţiei meteorologice.  

  "Avem utilizatori care ne solicită informația cu privire la fenomenele meteorologice precum: temperatura aerului, direcția și viteza vântului, pentru a putea emite informații de avertizare cu anticipare și cît mai exacte. Suntem unica instituție din țară ce dispune de un sistem vast de observaţii, raportate la standardele şi normele Organizației Meteorologice Mondiale, cît și de fondul naţional al datelor meteo-climatice, hidrologice și date privind calitatea componentelor mediului și respectiv suntem sursă primordială care oferă informaţii cu privire la starea şi evoluţia vremii, dar şi a climei pe întreg teritoriul ţării. Vom depune eforturi pentru a eficientiza produsele Serviciului cât și potențialul informațional pentru a nu dezamăgi utilizatorii informației meteorologice", a subliniat  Lidia Treșcilo, șeful Direcției Meteorologie a Serviciului Hidrometeorologic de Stat.

  Reprezentanții SHS au  vorbit și despre reactualizarea paginii web, precizând că pagina web a SHS a fost actualizată și modernizată pe trei componente:  design, conținut și funcționalitate,  aliniate la cerințelor EUMETNET, ceea ce va îmbunătăți furnizarea serviciilor hidrometeorologice și cu privire la calitatea componentelor mediului, totodată și va asigura calitatea datelor, inclusiv în regim on-line, iar pentru a facilita navigarea pe site și a informa populația a fost elaborat un ghid informativ privind utilizarea noii paginii WEB.

  Menționăm, întreg site-ul, inclusiv design-ul și structura sunt mult mai accesibile, iar harta interactivă de pe prima pagină este mai ușor de înțeles, inclusiv navigarea este mai intuitivă cu  numeroase caracteristici îmbunătățite. Noutatea site-ului o reprezintă boxa cu Meteoalarm, ce  oferă sfaturi despre vremea excepțională. 

  Astfel, vor fi oferite noi facilități precum: modernizarea bazei de date a sistemului de management al site-ului ca OPEN SOURCE, cum ar fi MySQL; integrarea SHSM cu site-ul http://www.meteoalarm.eu/; actualizarea fluxului de date existent pe site; importul de date din surse externe și interne. De asemenea, va avea loc reprezentarea grafică a vizualizării automate a datelor de la rețeaua națională meteorologică, hidrologică și a calității componentelor mediului, prezentarea grafică a hărților, a tabelelor într-un mod interactiv, încărcarea automată a bazelor de date, crearea opțiunilor de modelare a buletinelor informative, alerte, rapoarte, certificate, extrase din formulare predefinite.

  Totodată, vizitatorii vor benefica de un modul de gestionare a   informației pentru diferite grupuri: persoane fizice; persoane juridice (structuri de stat și private, care necesită informații specifice); societatea civilă, ONG-urile; cercetătorii, oamenii de știință etc.

  La final participanții au conchis că discuțiile și dezbaterile din cadrul atelierului au contribuit la îmbunătățirea calității prognozelor vremii și de avertizare a fenomenelor nefavorabile, în scopul reducerii posibilelor pagube umane și al bunurilor materiale.

  Amintim, Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS) din țara noastră beneficiază de suportul Institutului Central de Meteorologie și Geodinamică (ZAMG) din Austria în vederea sporirii capacităților sale instituționale într-un program de consultanță pentru perfecționarea calificărilor lor profesionale, având suportul  Agenției  de Cooperare pentru Dezvoltare a Austriei (ACDA/ADA) și finanțarea din partea Ministerului Federal al Agriculturii, Silviculturii, Mediului Managementului Apelor al Austriei.