|  Press   |  News  |  Elaborarea unui program național privind reabilitarea iazurilor/heleșteielor vechi și construcția unora noi
 • Categories Categories

  Share

 • Elaborarea unui program național privind reabilitarea iazurilor/heleșteielor vechi și construcția unora noi

   21.07.2017    783 Views       

                                                                                                                     

  Insuficiența resurselor de apă în țară a devenit o problemă actuală și stringentă și necesită măsuri de adaptare a acestui sector către noile condiții de climă. Una din măsurile de adaptare la condițiile impuse de schimbările climatice este colectarea și utilizarea durabilă a apelor pluviale (ape provenite în urma ploilor și topirii zăpezii) prin intermediul reabilitării și construcției  de iazuri și heleșteie la nivel local.

  În acest scop Ministerul Mediului prin intermediul Oficiului "Schimbarea Climei" a inițiat o activitate ce ține de elaborarea unui program național privind reabilitarea iazurilor/heleșteielor vechi și construcția unora noi.

  Unul din scopurile principale ale studiului de fezabilitate este identificarea necesităților la nivel de raion în aspect de reabilitare a iazurilor/heleșteielor (curățarea de nămol a acestor, întărirea digurilor, reabilitarea zonelor de protecție, etc.), lichidarea acestora și de construcție a unora noi. Identificarea acestor necesități se va realiza în baza unui sondaj prin intermediul îndeplinirii unor chestionare. Chestionarele și ghidul de îndeplinire pot fi descărcate accesând următorul link: https://goo.gl/VgUowc