print
Comunicarea eficientă în realizarea Proiectelor finanțate din Fondul Verde pentru Climă
16.05.2018 177 Accesări  

Introducere:

Republica Moldova ar putea beneficia de noi oportunități de finanțare a proiectelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, atenuare și adaptare la schimbările climatice. Suportul ar putea veni din partea Fondului Verde pentru Climă (FVC), cel mai mare fond mondial ce sprijină țările în curs de dezvoltare în practicile de adaptare și de atenuare a schimbărilor climatice. 

Pentru a informa publicul despre ce reprezintă Fondul Verde pentru Climă, motivele pentru care beneficiarii ar avea încredere în acest instrument, principalele beneficii ale Fondului pentru diverse segmente de public și părți interesate, Comitetul Fondului pentru Climă Verde (GCF), a decis, în iunie 2013,  să dezvolte o Strategie de comunicare.

Principalul obiectiv al Strategiei fiind prezentarea Fondului în calitate de actor cheie în finanțarea schimbărilor climatice, susținerea și prezentarea obiectivelor și activităților sale, mobilizarea resurselor, precum și asigurarea transparenței operațiunilor Fondului.

vezi mai mult >>

Copyright © 2019 Monitorizare și Evaluare a activităților de Adaptare din domeniul Schimbărilor Climatice.