print
Comunicarea eficientă în realizarea Proiectelor finanțate din Fondul Verde pentru Climă
04.07.2018 298 Views  

Introducere

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului este în proces de elaborare a Programului de țară de angajare cu Fondul Verde pentru Climă (FVC) - cel mai mare fond mondial ce sprijină țările în curs de dezvoltare în practicile de adaptare și de atenuare a schimbărilor climatice. Astfel, Republica Moldova ar putea beneficia de noi oportunități de finanțare a proiectelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, și adaptare la schimbările climatice.

Pentru a informa părțile interesate și publicul larg despre FVC ca un nou instrument de finanțare, în cadrul proiectului "Suport pentru Republica Moldova în stabilirea și fortificarea Autorității Naționale Desemnate, elaborarea cadrului strategic și dezvoltarea programului național de angajare cu Fondul Verde pentru Climă" a fost dezvoltată o Strategie de comunicare.

vezi mai mult >>

Copyright © 2020 Monitoring and Evaluation of Adaptation Activities in the Field of Climate Change.