print
Procedura de evaluare
02.10.2017

Măsurarea și evaluarea rezultatelor și consecințelor activităților de adaptare (în baza indicatorilor anuali și bianuali de raportare) permite urmărirea schimbărilor la nivel de sector într-un interval mai scurt de timp și asigura îmbunătățiri incrementale ale eforturilor de adaptare și reziliență. Rapoartele elaborate la nivel sectorial și național, pe baza rezultatelor monitorizării, vor fi utilizate în planificarea ulterioară a PSA și a PNA succesive și vor fi raportate Guvernului Republicii Moldova.

Secretariatul CNSC efectuează o sintetiză a informații pentru a elabora rapoarte în conformitate cu cadrul de raportare convenit. Rapoartele generalizează informații bazate pe toate categoriile de indicatori, dar includ și evaluări ale vulnerabilității efectuate la nivel de expert, analize a lacunelor, rapoarte tematice de fezabilitate, alte tipuri de evaluări.

La sfârșitul fiecărui ciclul de planificare, datele sunt agregate într-o "evaluare generală a impactului PNA", care reprezintă o sintetiză a rezultatelor obținute în perioada respectivă și conține recomandări pentru perioada următoare. Raportul cu recomandările de adaptare și lecțiile învățate are un rol esențial pentru dezvoltarea durabilă și este prezentat Guvernului Republicii Moldova prin intermediul CNSC.

Într-o etapă ulterioară se va decide dacă o terță parte, cum ar fi o organizație de cercetare, echipă de consultanți individuali sau ONG-uri, va evalua progresul implementării PNA sau va stabili un alt obiectiv al evaluării.

La sfârșitul fiecărei evaluări, lecțiile învățate vor fi produse și comunicate audienței vizate, împreună cu publicul larg.

 

Copyright © 2020 Monitorizare și Evaluare a activităților de Adaptare din domeniul Schimbărilor Climatice.