print
Procesul de monitorizare
02.10.2017

Cadrul de monitorizare și evaluare presupune monitorizarea în bază a trei niveluri:

                a) Monitorizarea la nivel micro

Acest nivel de monitorizare vizează evaluarea rezultatelor de adaptare ale acțiunilor implementate in cadrul sectoarelor în bază de proiecte, programe, acțiuni cu obiective distincte și rezultate directe, tangibile și observabile, legate de timp etc.

Indicatorii de raportare la acest nivel țin de acțiuni de adaptare specifice sectorului (indicatori de rezultat), formulate în PSA sau PNA. Rezultatele căpătate se raportează intern, la nivel de minister, de regulă în bază anuală, dacă nu este prevăzut altfel în fișa indicatorului.

Acești indicatori pot fi modificați la fiecare ciclu de planificare succesivă, și se pot agrega pentru a fi incluși în rapoartele la nivel mediu și macro. Responsabilitatea pentru furnizarea informației privind acești indicatori ține de autoritățile responsabile de implementarea măsurilor de adaptare.

               b) Monitorizarea la nivel mediu

Monitorizarea la nivel mediu permite urmărirea progresului adaptării la nivel de sector sau teritorial-geografic (de exemplu, regional), în funcție de alegerile făcute în timpul fazelor de planificare a PSA sau PNA. Acest nivel este principalul nivel de raportare la nivel de sector.

Bazat pe agregarea informațiilor din sector, acest nivel permite urmărirea eficienței procesului de planificare a adaptării, precum și măsura în care au fost reduse vulnerabilitățile sectoriale. Nivelul mediu de monitorizare permite, de asemenea, de a urmări cadrul de abilitare (condițiile regulatorii - legislative) ale implementării acțiunilor de adaptare.

Indicatorii care permit colectarea informațiilor la acest nivel de monitorizare sunt indicatorii de consecințe (indicatori de proces/de adaptare/de vulnerabilitate), precum și cei de rezultat la nivel de sector. Indicatorii sunt aliniați la tematicile specifice prioritizate de către sector și ținând cont de constrângerile percepute la nivel de sector. 

La acest nivel se colectează date și în baza indicatorilor determinanți/motrici/driveri (intersectoriali) ai procesului de adaptare, în baza cărora se evaluează schimbările produse la nivel de sector și național. Pentru primul PNA acești indicatori țin de: resursele financiare și umane, capacitatea de a planifica adaptarea, nivelul de cunoștințe referitor la riscurile și vulnerabilitatea climatică.

             c) Monitorizarea la nivel macro

Acest nivel de monitorizare permite urmărirea evoluției procesului de planificare națională de adaptare ca un tot întreg. Aceasta implică colectarea de date în baza indicatorilor raportați la nivel de sector, atât a celor de obiective care sunt orientați spre atingerea obiectivelor sectoriale și naționale orientate spre reziliența sporită a țării, în care creșterea economică și reducerea sărăciei nu sunt afectate negativ sau limitate de schimbările climatice, cât și a indicatorilor de proces care contribuie la stabilirea procesului de adaptare la nivel de sector.

Acești indicatori oferă informații despre dinamica procesului de planificare a adaptării în general. De regulă, la acest nivel, indicatorii depind de agregarea datelor de la indicatorii de nivel inferior (de exemplu, date privind finanțarea adaptării pe  fiecare sector).

 

Copyright © 2020 Monitorizare și Evaluare a activităților de Adaptare din domeniul Schimbărilor Climatice.