print
Programul de țară pe componentul de adaptare ca parte a cadrului strategic de angajare a Republicii Moldova cu Fondul Verde pentru Climă
04.07.2018 436 Accesări  

Introducere

În procesul de angajare cu Fondul Verde pentru Climă (FVC), Republica Moldova vede o oportunitate reală în obținerea finanțelor spre satisfacerea priorităților investiționale de adaptare la schimbările climatice. Domeniul de activitate 2 al Programului Readiness al FVC include stabilirea cadrului strategic al țării de angajare cu FVC și, în acest scop, Autoritatea Națională Desemnată (AND) dezvoltă Programul de Țară, în care se definesc prioritățile naționale investiționale privind schimbările climatice și acțiunile prioritare pentru angajarea cu Fondul.

În elaborarea Programului de Țară sunt implicate părțile interesate la toate nivelurile: guvern, instituții locale și comunitare, sectorul privat și societatea civilă care își au contribuția la identificarea priorităților naționale privind schimbările climatice, dezvoltarea notelor conceptuale de proiecte/ programe, precum și la implementarea proiectelor/ programelor care pot fi sprijinite de FVC.

Programul de Țară este un document dinamic, în evoluție, prin care Republica Moldova își prioritizează anual sau după necesitate domeniile investiționale în cadrul unui proces participativ, cu implicarea activă a părților interesate.

vezi mai mult >>

Copyright © 2020 Monitorizare și Evaluare a activităților de Adaptare din domeniul Schimbărilor Climatice.