print
Moldova elaborează programul de țară pentru a accesa resurse din Fondul Verde pentru Climă
24.06.2018 472 Accesări  

Proiectul „Suport pentru Republica Moldova în stabilirea și fortificarea Autorității Naționale Desemnate, elaborarea cadrului strategic și dezvoltarea programului național de angajare cu Fondul Verde pentru Climă (FVC)" a organizat, la data de 4 mai curent, un atelier de lucru pentru a identifica prioritățile naționale în domeniu, a spori cooperarea și comunicarea dintre instituțiile ce gestionează domeniile afectate de schimbările climatice, precum și pentru a impulsiona elaborarea cadrului legal ce va facilita accesarea surselor financiare ale Fondului.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților publice centrale, societății civile, delegați ai instituțiilor financiar-bancare, precum și reprezentanți ai ONG-urilor și asociațiilor de femei.

În debutul atelierului, Ala Druță, lider de echipă în cadrul Proiectului, a comunicat despre categoriile de proiecte eligibile și tipul de finanțare pentru instituțiile interesate de a accesa surse din Fondul Verde pentru Climă.

„Atelierul de lucru a fost axat pe mai multe obiective. În primul rând, ne-am propus să aducem la cunoștința audienței generale, părților interesate cum ar fi organizațiile guvernamentale, organizațiile private, în mod special sectorul bancar, dar și organizațiile din societatea civilă despre oportunitățile oferite de cel mai mare Fond de finanțare în domeniul schimbărilor climatice - Fondul Verde pentru Climă/ Green Climate Fund. Totodată, un alt obiectiv propus a fost de a elabora un cadrul strategic al țării care ține de componentele de atenuare și adaptare la schimbările climatice cu scopul identificării priorităților investiționale naționale, aliniate la domeniile de interes ale FVC. Pe de o parte a fost un atelier de lucru de informare și conștientizare, iar pe de altă parte, un exercițiu cu părțile interesate relevante în scopul prioritizării domeniilor investiționale care, pentru viitor, vor servi ca punct de pornire și orientare în finanțarea proiectelor FVC. Fondul Verde pentru Climă stipulează clar domeniile de rezultat ale sale, precum și criteriile de investiții la care trebuie să se conformeze solicitanții de proiecte. Totodată, fiind un mecanism financiar al Convenției - cadru a Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice, FVC ține cont de necesitățile țărilor în dezvoltare, cele mai vulnerabile la schimbările climatice. În cadrul Proiectului se elaborează un manual operațional, care să fie un ghid pentru potențialii solicitanți și beneficiari ai proiectelor FVC/GCF și în care se vor delimita clar rolurile AND-lui (Autoritatea Națională Desemnată), rolul entităților acreditate și potențialilor beneficiari de proiecte. Mai mult ca atât, prin intermediul atelierului am reușit să generăm interes entităților naționale să acceseze aceste fonduri ale FVC prin acreditarea directă care este una simplificată comparativ cu cea generală. FVC-ul finanțează proiecte micro, mici, medii și mari. Investițiile pot fi sub forma de granturi, împrumuturi, acțiuni sau garanții. Fondul stipulează anumite condiții obligatorii, ce trebuie să le îndeplinească potențialii solicitanți, pentru a demonstra fezabilitatea ideii de proiect, adiționalitatea climatică, conformarea la exigențele impactului social și de mediu ale proiectelor FVC. Fondul este disponibil să ofere finanțare pentru proiecte cu o valoare de câteva sute de mii dolari și până la sute de milioane de dolari", a mai adăugat Ala Druță.

În țara noastră, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului este Autoritatea Națională Desemnată (AND), punctul-cheie de contact cu Secretariatul FVC și cu alte părți interesate și care împreună cu instituțiile guvernamentale, societatea civilă, sectorul privat stabilesc prioritățile de țară în scopul accesării mijloacelor financiare ale Fondului.

În acest context, Veronica Lopotenco, șefa Secției politici de aer și schimbări climatice al MADRM, a explicat atribuțiile instituției, dar și acțiunile ce urmează să fie întreprinse în perioada următoare.

„Țările care sunt parte a Convenției - cadru a Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice pot să acceseze Fondul Verde pentru Climă. Proiectul curent, care presupune fortificarea capacităților AND-ului, precum și ale altor entități din țară atât publice, cât și private în scopul angajării cu FVC. Scopul Proiectului este de a întări capacitățile Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în primul rând pentru că acesta este instituția care va face legătura dintre țară și Fondul Verde pentru Climă și va asigura comunicarea atât cu FVC-ul, cât și cu părțile interesate relevante din țară. După care va urma procesul de instruire pentru entitățile interesate, pentru a obține acreditarea cu FVC, care este o procedură destul de complicată, dar obligatorie, fără de care nu se poate de accesat Fondul. Va urma elaborarea documentelor necesare partenerilor pentru a cunoaște care sunt procedurile de accesare a resurselor Fondului. La moment, Fondul Verde pentru Climă este unicul instrument financiar prin intermediul căruia noi putem să accesăm bani suficienți pentru a asigura îndeplinirea angajamentelor țării stipulate în Contribuțiile Naționale Determinate ale Moldovei", a explicat reprezentantul MADRM.

Fondul Verde pentru Climă este unul din principalele instrumente de finanțare a măsurilor prevăzute de Acordul de la Paris la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei (CONUSC). Prin acest suport țara noastră ar putea să își atingă obiectivele în domeniul atenuării și adaptării la schimbările climatice.

În acest sens, Tudor Robu, reprezentantul Oficiului FAO în Moldova, a încurajat autoritățile din Republica Moldova să se informeze despre posibilitățile oferite de FVC și să acceseze surse financiare care ar veni să soluționeze, sau cel puțin să amelioreze problemele apărute în urma schimbărilor climatice.

„Suportul Oficiului FAO în cadru Proiectului este de a întări capacitățile autorității publice, societății civile și a sectoruluiprivat în a utiliza oportunitățile de finanțare oferite de Fondul Verde pentru Climă, în domeniul adaptării la schimbările climatice. Sunt câteva componente ale Proiectului, cel mai important ar fi identificarea priorităților în sectoarele cheie de adaptare la schimbările climatice și înaintarea propunerilor de finanțare către acest Fond pentru Republica Moldova. O altă componentă este fortificarea capacităților instituțiilor de implementare a unor astfel de proiecte. Iar noi încercăm, în acest sens, să susținem autoritatea națională desemnată, care este MADRM, precum și alte instituții în a accesa aceste Fonduri. Suntem la început de cale, dar și Fondul este unul relativ nou, de aceea puține țări au accesat finanțări în cadrul acestuia. Cu toate acestea sunt foarte multe oportunități, iar Proiectele pot fi de diferite feluri și cu bugete diferite, începând de la cele mai mici și până la sute de milioane de dolari, ceea ce poate susține foarte mult eforturile naționale și internaționale în adaptarea la schimbările climatice, în special pentru sectorul agricol și cele asociate. Cei care se confruntă direct cu problemele de adaptare la schimbările climatice sunt și cei mai conștienți, și aici vorbesc în special de reprezentanții sectorului agricol, celui energetic, pentru că ei sunt în prima linie care trebuie să se adapteze la noile condiții", a constatat Tudor Robu.

Fondul Verde pentru Climă este un fond multilateral, ce a fost instituit de țările industrial dezvoltate, parte la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite cu privire la schimbarea climei. Activitatea Fondului este îndreptată spre realizarea efortului țărilor parte la Convenție, pentru limitarea creșterii temperaturii medii globale cu cel mult 2 grade Celsius, comparativ cu perioada preindustrială, prin acordarea de sprijin financiar țărilor în curs de dezvoltare pentru limitarea sau reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și adaptarea la schimbările climatice.

 

Tatiana Caraman

Redactor-șef @ Agrobiznes

8 mai 2018 | 09:56

Copyright © 2020 Monitorizare și Evaluare a activităților de Adaptare din domeniul Schimbărilor Climatice.