print
Procedura de necontestare pentru proiectele Fondului Verde pentru Clima (FVC/GCF), rolul și funcțiile Autorității Naționale Desemnate (AND/DNA)
16.05.2018 471 Accesări  

Introducere:

Procedura de necontestare pentru proiectele FVC descrie regulile ce stabilesc angajamentul Autorității Naționale Desemnate cu Fondul Verde pentru Climă, în contextul procedurilor Fondului, precum și cadrului instituțional și legal național, în domeniul schimbărilor climatice. Aceasta va constitui un suport în procesul de conformare cu cerințele statutare și procedurile administrative impuse, ulterior, de Autoritatea Națională Desemnată. 

Procedura non obiecții este elaborată pentru a asigura o coerență a propunerii de proiect cu strategiile și planurile naționale de acțiuni privind schimbările climatice. Exprimarea non obiecțiilor este o condiție obligatorie pentru a aproba propunerea de finanțare din partea Fondului. Înainte de-a comunica lipsa de obiecții, AND-ul va decide dacă această propunere corespunde politicilor naționale privind schimbările climatice sau nu.

vezi mai mult >>

Copyright © 2020 Monitorizare și Evaluare a activităților de Adaptare din domeniul Schimbărilor Climatice.