print
Programul de țară pe componentul de adaptare, ca parte a cadrului strategic, în angajamentul Republicii Moldova cu Fondul Verde pentru Climă
16.05.2018 406 Accesări  

Introducere:

În scopul stabilirii unui cadru strategic cu Fondul Verde pentru Climă (FVC), Autoritatea Națională Desemnată (AND) va iniția un program de țară ce definește prioritățile naționale și acțiunile prioritare pentru angajarea cu Fondul.

Obiectivul principal în elaborarea programului de țară este de a facilita un proces de implicare a părților interesate (instituțiile publice la nivel național și subnațional, sectorul privat, societatea civilă, ONG-uri, asociațiile de femei și mediul academic), precum și a entităților acreditate existente și potențiale, pentru a dezvolta o înțelegere clară a priorităților naționale privind schimbările climatice și de a identifica măsurile practice care să permită implementarea acestor priorități și care pot fi sprijinite de Fond.

Programul va fi în sprijinul strategiilor naționale de adaptare și de dezvoltare ce sunt în derulare și va cataliza procesele de incubare și de dezvoltare a proiectelor și programelor privind adaptarea și dezvoltarea durabilă.

vezi mai mult >>

Copyright © 2020 Monitorizare și Evaluare a activităților de Adaptare din domeniul Schimbărilor Climatice.