print
Instituțiile bancare din Republica Moldova ar putea spori șansele țării de obținere a surselor financiare pentru proiecte de reducere a emisiilor de gaze și de adaptare la noile condiții de climă din Fondul Verde pentru Climă
05.10.2018 581 Accesări  

Vineri, 5 octombrie 2018, reprezentanții instituțiilor bancare din țara noastră s-au reunit în cadrul unei mese rotunde pentru a discuta despre oportunitățile oferite de Fondul Verde pentru Climă (FVC) și condițiile de acreditare a sectorului bancar din Republica Moldova în procesul de angajament al țării noastre cu cel mai mare fond mondial ce sprijină țările în curs de dezvoltare în practicile de adaptare și de atenuare a schimbărilor climatice.

Managerul Oficiului Schimbarea Climei, Vasile Scorpan, împreună cu experții în domeniu, au informat reprezentanții instituțiilor bancare despre necesitatea Acordului între țară și FVC, modul și instrumentele de finanțare, entitățile acreditate, inclusiv, cum acestea ar putea să investească în activități de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de adaptare la schimbările climatice și care ar fi beneficiile sectorului bancar și celui privat în aceste domenii.

Subiecte de discuție au constituit condițiile de cooperare cu Fondul Verde pentru Climă, domeniile prioritare de finanțare, principalele aspecte ale procesului de acreditare de către Fond, precum și suportul oferit entităților acreditate în cooperarea cu acest organism mondial.

Astfel, reprezentanții instituțiilor bancare participanți la acest eveniment au aflat că ar putea solicita finanțare pentru a realiza proiecte de adaptare la schimbările climatice în vederea sporirea rezilienței în domeniul sănătății, securității apei și alimentației, precum și proiecte de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră prin producerea energiei electrice și termice și accesul la acestea, utilizarea eficientă a pădurilor și terenurilor, promovarea surselor regenerabile de energie etc.

La finalul discuțiilor reprezentanții instituțiilor bancare s-au arătat mulțumiți de oportunitatea de a se informa despre cooperarea cu FVC, au confirmat faptul că băncile din Republica Moldova sunt interesate și dispuse să susțină țara în procesul de angajament cu Fondul respectiv. La fel s-a convenit că, în cel mai scurt timp Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului prin intermediul Oficiului Schimbarea Climei va iniția procedura de acreditare a băncilor din R.M. către regulile și procedurile Fondului Verde pentru Climă.

Evenimentul a fost organizat de Oficiul Schimbarea Climei, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în cadrul proiectului "Suport pentru Republica Moldova în stabilirea și fortificarea AND (Autoritatea Națională Desemnată), elaborarea cadrului strategic și dezvoltarea programului național de angajare cu Fondul Verde pentru Climă". La masa rotundă au participat reprezentanți ai băncilor: MAIB, VictoriaBank, Mobiasbanca, Procredit bank. 

Copyright © 2020 Monitorizare și Evaluare a activităților de Adaptare din domeniul Schimbărilor Climatice.