print
Procedura de acreditare a Entităților Naționale cu Fondul Verde pentru Climă (FVC/GCF)
18.11.2018 290 Views  

Introducere:

Fondul Verde pentru Climă (FVC) este cel mai mare fond internațional care sprijină țările în curs de dezvoltare să limiteze sau să reducă emisiile de gaze cu efect de seră și să se adapteze impactul schimbărilor climatice prin finanțarea proiectelor înaintate de Entități Acreditate. Pentru a accesa finanțarea, aceste instituții/ entități trec printr-un proces de "acreditare", destinat să evalueze capacitățile de gestiune financiară și de protejare a proiectelor și programelor finanțate împotriva oricăror efecte neprevăzute de mediu și/sau sociale.

Toate investițiile, inclusiv cele internaționale, regionale, naționale și subnaționale, publice sau private, pot solicita acreditarea cu Fondul Verde pentru Climă. Accesul Direct este unul dintre aspectele cheie ale Fondului în sprijinul accesului de resurse financiare. Aceasta înseamnă că țările beneficiare, prin Autoritatea Națională Desemnată, pot desemna organizații naționale și subnaționale competente ce pot accesa direct sursele FVC fără un intermediar.

vezi mai mult >>

 

 

Copyright © 2020 Monitoring and Evaluation of Adaptation Activities in the Field of Climate Change.